jak zrusit trvaly pobyt

Dotaz ze dne 20. 4. 2015 20:50.

Otázka

Mám dotaz.Zemřeli nám rodiče a probíhá dědickě řizení.Bratr nechce odhlásit trvalý pobyt ale už 5 ler tam nebydli.Mužete mi prosím poradit jak ho odhlásit .Diky za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

zrušení údaje o trvalém pobytu je možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pokud má jít o důvod, že osoba zapsaná v evidenci obyvatel k trvalému pobytu v daném bytě nebydlí, je třeba podat na evidenci obyvatel návrh k zrušení dotčeného údaje o trvalém pobytu, přičemž je třeba doložit:

a) oprávnění navrhovatele k dotčené nemovitosti (např. výpis z katastru, podle kterého jste jediným vlastníkem dotčené nemovitosti),

b) skutečnost, že zapsané osobě nesvědčí žádný právní důvod k užívání dotčené nemovitosti (typicky skutečnost, že není vlastníkem ani spoluvlastníkem, nemá na věci odpovídající věcné břemeno a ani zde neexistuje smlouva na jejímž základě by směla nemovitost užívat - dokládání těchto skutečností je hodně odvislé od konkrétní situace a důvodů, na základě kterých byl trvalý pobyt v první fázi zapsán - např. trvalý pobyt byl zapsán coby dítěti, jelikož šlo o adresu trvalého pobytu rodičů, bratr nemovitost užíval coby dítě vyživované rodiči, po skončení vyživovací povinnosti dále na základě souhlasu rodičů coby člen jejich domácnosti..),

c) skutečnost, že dotčená osoba ani fakticky nemovitost neužívá (v praxi někdy nejobtížněji doložitelné, ale vždy záleží na situaci - např. lze dokládat, že dotčená osoba bydlí jinde, jak a kdy došlo k jejímu vystěhování, lze využít svědeckých výpovědí sousedů atd.).

Přehledové informace k této situaci naleznete např. na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/zivotni-situace/4835-zruseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu-na-zaklade-navrhu.html.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.