Zrušení trv. pobytu

Dotaz ze dne 11. 6. 2007 08:47.

Otázka

Jak zrušit bývalému manželovi trvalý pobyt? V nájemní smlouvě jsem jako výhradní uživatelka uvedena pouze já a děti.Manžel podepsal před rozvodem, že si pobyt zruší, ale do dnes tak neučinil.Obávám se exekuce,kvůli jeho dluhům.

Odpověď

Dobrý den,

údaj o trvalém pobytu můžete bývalém manželovi zrušit na příslušné evidenci obyvatel na základě doložení dvou následujících skutečností:

- bývalý manžel nemá právní důvod byt užívat - bývalý manžel byt fakticky neužívá

(Kromě toho je samozřejmě nutné doložit, že osoba která "výmaz" požaduje je oprávněna - tedy mít sebou svoji nájemní smlouva a občanský průkaz.)

V praxi se mohou úřad od úřadu lišit požadavky na to, jakým způsobem mají být tyto skutečnosti dokládány. Lze proto doporučit informovat se přímo na místě příslušné evidenci obyvatel. (V praxi často postačuje čestné prohlášení a výpověď sousedů, ale někdy může dojít až na určovací žalobu k soudu.)

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.