Návrat do práce po MD

Dotaz ze dne 10. 2. 2010 13:32.

Otázka

Dobrý den,jsem na MD a k 30.8.2010 bych se měla vrátit na původní pracoviště,které je 50 km od mého momentálního bydliště.Jelikož nemám možnost dopravy a hlídání,školky jsou v okolí plné,zajímalo by mne jak postupovat. Může mi zaměstnavatel sdělit,že ho nezajímá jak se dopravím do práce?

Odpověď

Dobrý den, druh práce a místo výkonu práce je sjednáno v pracovní smlouvě, tu musí dodržovat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Nedojde-li k dohodě o změně místa výkonu práce, musíte ji vykonávat na smluveném místě. Zaměstnavatel nikterak není povinen řešit situaci, že se nemáte jak dostat do zaměstnání.

Pokud byste mohla do práce dojíždět za předpokladu změny pracovní doby, můžete o takovou změnu zažádat. Resp. spíše doporučuji o změnu pracovní doby (nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby) zažádat z důvodu péče o dítě. Zaměstnavatele musí vyhovět žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, pakliže tomu nebrání vážné provozní důvody. Dále připadá v úvahu dohodnout se na změně místa výkonu práce. Pokud má více provozoven, mohl by Vám přidělovat práci na jiném místě.

Nemůžete-li dostát závazkům plynoucím z pracovní smlouvy, je na Vás, abyste pracovní poměr ukončila. Pracovní poměr lze ukončit dohodou či výpovědí. V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty, jež běží od následujícího měsíce po doručení. Výpovědí i dohodou můžete pracovní poměr ukončit již během rodičovské dovolené.

Pokud byste se registrovala na úřad práce, lze upozornit na rozdílnou výši podpory, podle toho, kdy bude pracovní poměr ukončen. Pakliže nastoupíte na úřad práce ihned po skončení rodičovské dovolené, stanoví se výše podpory z průměrné mzdy v národním hospodářství, což jsou částky do 3 500 Kč. Pakliže byste po rodičovské dovolené ještě nastoupila do zaměstnání (byť byste odpracovala jediný den), stanoví se výše podpory z průměrného výdělku v daném zaměstnání. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou