2 pracovní poměry - průměrný příjem

Dotaz ze dne 20. 11. 2009 08:47.

Otázka

Dobrý den, pracuji pro dvě firmy sloučené na jedné prodejně - jinak má každá sídlo jinde.S každou mám podepsanou smlouvu na 20h týdně aby to dohromady dalo plný úvazek. Chci se zeptat, jak by se vypočítal průměrný čistý měsíční příjem pro účely pracovního úřadu? V každé smlouvě mám uvedený příjem 8000,-. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, podpora v nezaměstnanosti se vždy počítá z posledního ukončeného zaměstnání. Pakliže jedno zaměstnání skončí později než druhé, bude se výše podpory počítat jen z průměrného výdělku dosahovaného v tomto posledním zaměstnání. V případě, že obě zaměstnání skončí ve stejný den, bude se výše podpory počítat z částky, jež se rovná součtu průměrných měsíčních výdělků z obou zaměstnání. Nejprve se tedy vypočte průměrný výdělek dosahovaný v každém z Vašich zaměstnání a pak se průměrné výdělky sečtou a z této částky se stanoví výše podpory. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku. Tento se zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé povinnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Průměrný hrubý měsíční výdělek se zjistí tak, že se přepočítá průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

Vzorec pro výpočet průměrného měsíčního výdělku (PMV) je tedy následující: PMV = PHV x (TPD x 4,348) TPD = stanovená týdenní pracovní doba kratší týdenní pracovní doba zaměstnance PHV= průměrný hodinový výdělek.

Průměrný hodinový výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy a odpracované doby v předchozím čtvrtletí (rozhodné období). Hrubým příjmem se rozumí odměna za odvedenou práci (nezapočítává se náhrada mzdy, nemocenská apod.). Hrubý příjem je příjem před odečtením povinných srážek (pojistné, zálohy na daň). Hrubý příjem se vydělí počtem odpracovaných dnů v rozhodném období (vyloučí se dny pracovní neschopnosti, dovolené apod.). Z průměrného hodinového výdělku se zjistí průměrný hrubý měsíční výdělek podle výše uvedeného vzorce. Z tohoto průměrného měsíčního hrubého výdělku se zjistí průměrný čistý měsíční výdělek. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou