nemocenská

Dotaz ze dne 30. 5. 2015 16:53.

Otázka

Dobrý den , chci se zeptat , mám vyčerpanou nemocenskou tj celých 380 dní . Ale od 20.9.2014 jsem byla na ÚP a od ledna 2015 pracuji. Ted se mi stal prac. úraz . Mám nárok na vyplácení nemocenských dávek ?

Odpověď

Dobrý den,

správně uvádíte, že podpůrčí doba pro nemocenskou je 380 dnů (neřeším zde nyní zvláštní kategorie pojištěnců, jako jsou např. osoby pobírající starobní důchod), přičemž se do podpůrčí doby započítávají doby předchozích pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti.

Bohužel neuvádíte, kdy jste nemocenskou čerpala, takže neposoudíme, kolik dnů by bylo na místě z aktuální podpůrčí doby odečíst. Pro získání nové plné podpůrčí doby není třeba po skončení pracovní neschopnosti čekat celých 380 dnů - podle zákona k obnovení nároku stačí, pokud od skončení poslední pracovní neschopnosti trvá pojištěná činnost alespoň 190 kalendářních dnů. Toto pravidlo však pro Vás nejspíše nebude možné použít - z aktuálního zaměstnání jste od ledna do počátku pracovní neschopnosti potřebný počet dnů pojištění nezískala, takže získání celých 380 dnů by přicházelo v úvahu pouze pokud byste potřebný počet chybějících dnů získala v mezidobí mezi skončením předchozí pracovní neschopnosti a zánikem pracovního poměr (před zmiňovanou registrací na ÚP v září 2014).

Když výše uvedené shrnu - nevidím důvod, proč byste nárok na nemocenskou neměla získat, nicméně pravděpodobně bude podpůrčí doba krácena vzhledem k tomu, že Vámi zmiňované předchozí vyčerpání podpůrčí doby v rozsahu 380 dnů zřejmě bude (částečně) spadat do rozhodné doby 380 dnů před vznikem aktuální pracovní neschopnosti.

Sluší se zmínit, že lze žádat o prodloužení podpůrčí doby, pakliže lze z medicínského hlediska očekávat v dohledné době po skončení "základní" podpůrčí doby očekávat obnovení pracovní schopnosti. Případné pochybnosti o vhodnosti takovéto žádosti lze doporučit probrat s ošetřujícím lékařem (v principu záleží na odborné prognóze vývoje zdravotního stavu).

Zmiňujete, že se jednalo o pracovní úraz, takže si dovolím zmínit, že z odpovědnosti za pracovní úraz plyne (mimo jiné) nárok na dorovnání mezi vyplacenou nemocenskou a Vaším průměrným výdělkem.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.