Prodali mi dům v insolvenčním řízení

Dotaz ze dne 29. 3. 2017 12:20.

Otázka

Dobrý den, byla mi udělena insolvence na dům. Insolvenční společnost dům již prodala novému majiteli, již je zapsaný jako majitel na katastrálním úřadě. Můj dotaz je zda je nebo byla insolvenční společnost povinna mi oznámit lhůtu k vystěhování? Děkuji za vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu usuzuji, že Vám byl prodán dům v rámci některé z forem řešení úpadku, a to buď konkurzem nebo v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Pokud byl dům takto prodán, insolvenční zákon neukládá novému vlastníku povinnost poskytnout dlužníkovi lhůtu k vyklizení. Naopak zákon dlužníkovi dává povinnost nemovitost vyklidit.

Pakliže dlužník nemovitost nevyklidí, může se vlastník obrátit na soud s žalobou na vyklizení. Pokud by však v tomto soudním řízení vlastník požadoval náhradu nákladů řízení od dlužníka, soud mu ji oproti dlužníkovi přizná v situaci, kdy vlastník alespoň 7 dní před podáním žaloby písemně dlužníka vyzve ke splnění povinnosti (tzv. předžalobní výzva).

S pozdravem

Kateřina Čočková

Občanská poradna Společnou cestou