Exekuce, oddlužnění

Dotaz ze dne 4. 11. 2013 17:17.

Otázka

Dobrý den, bývalý přítel mně dostal opravdu do kritické situace, kdy se po tříletém dohadování a soudních sporech(Ohledně mého podepsaného úpisu pod nátlakem, a vydíráním, At již kvůli našemu společnému dítěti, které jsem právě v době podpisu čekala a byla v šestém měsíci těhotenství, nebo ostatním věcem, ovšem nátlak se velmi těžko u soudu prokazoval a mně nezbylo nic jiného, než přistoupit na jeho v uvozovkách smírčí dohodu kde jsem byla nucena se u soudu zavázat, že mu budu splácet 3500kč měsíčně po dobu 5 let a ikdyž jsem mu říkala, že rozhodně nebudu mít na splácení, neboť jsem vedena na úřadu práce a nemám žádný příjem ( a výhled jakékoliv práce je vzhledem k mému malému 3-letému synovi a poviností zavézt a vyzvednout dítě ze školky nereálná) Jsem již v situaci kdy nejsem schopna tady tyto závazky zplácet. Jelikož můj další závazek je splácení půjčky od SFRB- státního fondu rozvoje bydlení kde měsíční splátka činí 2500kč nejsem schopna hradit půjčky ve výši 6000kč. Jsem samoživitelka se dvěmi dětmi 10 a 3 roky a bydlím v nájmu v bytě, kde platím 7300kč měsíčně včetně energií. Je tudíž nesmysl, abych byla schopna k tomu hradit ještě splátky 6000 Kč. Byla jsem tedy nucena přestat prozatím splácet půjčku od SFRB a bývalý přítel mi vyhrožuje, že mi vezmou děti, neboť budu mít exekuce a nebudu schopna je živit. To vzniklo vzhledem k jeho povinnosti jako ručitel na tuto půjčku od SFRB a přitom jeho čistý měsíční příjem činí 26 tis.Kč měsíčně a bydlí u rodičů. Neboť ze strachu opětných soudů, že mu nesplácím platbu z úpisu danou soudem se snažím alespoň těch 2500 měsíčně platit jemu a již mi nezbude v podstatě ani na běžné potřeby dětí. Co mi prosím v takovém případě hrozí? Opravdu mi mohou vzít kvůli tomu děti? a co vše mi může exekutor zabavit, když musím zaopatřit děti? Mám pouze starou televizi, lednici a pračku postele pro děti a já sama spím v obývacím pokoji na rozkládací sedačce, dále mám dvě šatní skříně. Můj momentální příjem, ještě tento měsíc činí 60 procent což je 8200kč,jako podpora v nezaměstnanosti a od příštího měsíce mi spadne na 40 procent z průměrného platu. Jakou mám možnost jak se z této pasti mám dostat? Mám i já možnost oddlužnění? když jsem si zjišťovala, zda bych mohla i já vyzkoušet oddlužnění bylo mi zděleno, že bych musela být zaměstnaná a můj příjem by měl činit minimálně přes 14 tis. čistého. Což je s našimi průměrnými platy na Kroměřížsku, kdy žena nepřasáhne v lepším případě 10 tis. čistého zcela nemožné. A údajně se do tohoto příjmu nepočítá ani výživné (které mám na dceru 2200Kč a na syna 3300kč. Prosím pomozte mi někdo poraďte mi jak z této situace ven. Je i možnost aby mi z této situace nějak pomohl bývalý manžel? Ale dobrovolně to nikdy rozhodně neudělá. Předem děkuji za odpověď s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o oddlužení, tak musím bohužel konstatovat, že Vámi již zjištěné informace jsou správné. Bez znalosti konkrétní výše a druhu dluhů neposoudím, jaký příjem byste přesně měla mít k tomu, aby pro Vás bylo oddlužení reálné, nicméně rozhodně nelze s oddlužením kalkulovat, pakliže předpokládáme příjem v zásadě nižší, než jaký Vám lze postihnout. Coby rozvedená žena se dvěma dětmi máte základní nezabavitelnou částku 9097 Kč, takže při příjmu 10 000 Kč čistého by se nepovedlo ani zaplatit náklady insolvenčního řízení.

Výživné na děti skutečně nelze započítat do oddlužení, jelikož nejde o Váš příjem, ale o příjem dítěte, který Vy coby rodič, kterému děti byly svěřeny do péče, toliko spravujete v zájmu dítěte.

Chybějící příjem lze na druhou stranou doplnit darovací smlouvou v tom smyslu, že by se Vám někdo zavázal po dobu oddlužení poskytovat každý měsíc určitý finanční dar. Za prvé zde však v první řadě musí být někdo, kdo je ochoten Vám takovýto dar za účelem Vašeho oddlužení poskytnout a za druhé se dovozuje, že oddlužení by nemělo být umožněno pouze díky daru, ale měla byste se na něm "spravedlivě" podílet srážkami z vlastního příjmu. Dar by tudíž měl mít spíše doplňkovou funkci i když přístup soudců se v tomto ohledu dosti různí.

Vyjdu-li z předpokladu, že nemáte k dispozici majetek ani příjem pro oddlužení (v současnosti), je třeba vycházet z toho, že nebudete schopna své závazky plnit - to může skutečně vést k tomu, že budete žalována pro neplnění dotčeného závazku a následně se dostanete do exekuce (tento proces není v řádu dnů, ale v našem prostředí v řádu měsíců). Exekuce není nic radostného, ale život jí nekončí a rozhodně to není samo o sobě důvod k odebrání dětí (to by nám dětské domovy už dávno "praskly ve švech").

Projde-li Váš dluh výše uvedeným procesem a skončí ve fázi exekuce, je prvním důsledkem to, že se celková dlužná částka citelně navýší v návaznosti na soudní a exekuční náklady. Dále musíme počítat s tím, že se nám doručí platební rozkaz či rozsudek ukládající uhrazení, ale po neuhrazení dluhu v soudem stanovené lhůtě nás již nikdo dále nevaruje a soudní exekutor vede první fázi exekuce (zjištění a zajištění majetku) bez toho, aby dlužníka (v exekuci se používá termín povinný) kontaktoval. Až po první fázi mu doručí příslušné listiny a vyzve ho, aby "dobrovolně" splnil svůj dluh ve lhůtě 30 dnů s tím, že v opačném případě přistoupí k faktickému provedení exekuce.

Exekutor má na jedné straně právo a na druhé povinnost vymáhat po povinném dlužné prostředky a to tím pokud možno nejefektivnějším ze zákonem dovolených postupů (respektive jejich vhodnou kombinací). Vyjdu-li z toho, že nemáte nemovitý majetek, bude nepochybně zjišťovat zda nemáte účty, spoření či jiné "finanční produkty", které by mohl exekučně postihnout (jinak řečeno, je lepší účet zrušit dříve, než dojde k exekuci, jelikož i prázdný bankovní účet způsobuje vznik dalších nákladů), zkoumat bude i to, jaké máte příjmy, přičemž zákon rozlišuje, jaké příjmy nelze postihnout (např. příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, či přídavky na děti - posledně jmenované není postižitelné z toho důvodu, že ve skutečnosti nejde o Váš příjem, ale o příjem dětí, který je Vám toliko vyplácen), u dalších stanovených příjmů (mzda, odměna z DPČ, nemocenská, rodičovská příspěvek, důchod...) je pak dále stanoven vzorec, podle kterého se počítá, jakou částku je Vám možné strhnout (výše zmiňovaná základní nezabavitelná částka je základní, nikoliv konečná hodnota).

Takže např. v případě Vámi zmiňované čisté mzdy 10 000 Kč by Vám na "obyčejné" dluhy bylo možné strhnout 301 Kč. Takže dopad exekuce by zde nebyl zrovna "drastický".

Velmi nepříjemně prožívaná bývá exekuce na movité věci. Sice v popsaném případě by zřejmě nebylo možné zabavit mnoho (televizi exekutor zabavit může, pokud vyhodnotí, že ji je možné prodat za částku vyšší, než jsou náklady - netuším co je zde "stará" televize, ohledně lednice záleží na tom kde bydlíte (ve městech exekutoři často dovozují, že obchody jsou otevřeny natolik často, že není třeba potraviny zvlášť skladovat v ledničce) a zda někdo ze členů rodiny nemá např. zdravotní obtíže, které vyžadují skladování léků v chladu), nicméně jde pro většinu lidí především o invazi do soukromí a narušení "bezpečného" domova. Pokud je nicméně exekutor rozumný, tak se s ním v popisované situaci zpravidla dá domluvit v tom smyslu, že povinný platí něco navíc oproti zákonné výši srážky a exekutor mu "na oplátku dá pokoj", i když i tak může chtít navštívit Váš byt, aby zkontroloval, že v něm skutečně nic hodnotného nemáte a nestalo se mu, že se zpětně zjistí, že "přehlédl" např. nějakou hodnotnou starožitnou sbírku, či jste měla doma "několikametrovou" televizi.

Osobně bych si tudíž v této fázi především zkusil sednout nad rodinným rozpočtem a zauvažoval co má jakou prioritu - dlužit Vašemu bývalému příteli Vás sice může dostat do exekuce a připravit o televizi, ale dlužit např. na nájmu může znamenat, že ztratíte možnost žádat o dávky na bydlení (dávky na bydlení se neplatí na neplacené nájemné), přijdete o bydlení, či se podstatně zhorší podmínky užívání bytu (děti Vám nemohou být odebrány, protože Vám exekutor zabavil televizi či proto, že Vám nechává strhávat tři stovky ze mzdy, ale je jasné, že nelze ponechat děti "na ulici" či v bytě, který byl odpojen od vytápění a vody).

V principu je vždy prioritou udržení bydlení (respektive udržení bydlení do doby, než se případně vyřeší bydlení jinak a levněji) a samozřejmě zajištění základních životních potřeb Vás i dětí (zdravotní péče, přiměřená strava, hygiena, přiměřené ošacení) úhrada dluhu je zpravidla až na druhém místě (teď neřeším případy, kdy si je třeba krátkodobě "utrhnout od úst" a uhradit dluh 1 028 Kč, aby v důsledku soudních a exekučních nákladů nevyrostl dluh na několikanásobek, ale pohledávky, které nelze řádně ani exekučně uhradit v krátkém časovém horizontu).

Neuvádíte bližší podrobnosti k Vašemu bydlení, nicméně pokud se jedná o nájemní byt (nikoliv podnájem) a máte v bytě s dětmi nahlášený trvalý pobyt (nebo si ho nahlásíte - s platnou nájemní smlouvou by to neměl být problém, pakliže nejde např. o situaci, kdy se blíží konec sjednané doby nájmu a víte, že Vám pronajímatel smlouvu neprodlouží, pakliže si do bytu necháte zapsat trvalý pobyt), bylo by zřejmě vhodné požádat si o příspěvek na bydlení (úřad práce odbor nepojistných dávek). Při uznatelných nákladech na bydlení mimo Prahu v částce 7 300 Kč a příjmu rodiny 13 700 Kč by šlo o 3 190 Kč. Rozhodující jsou příjmy a výdaje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí, přičemž jak jsem již zmiňoval, je "problém" pokud nejsou náklady placeny - není-li nic uhrazeno, je výše příspěvku na bydlení nulová.

Možná splňujete i podmínky pro přiznání výše zmiňovaných přídavků na děti - ty se vyplácí, pokud rozhodný příjem rodiny nepřesahuje 2,4 násobek životního minima (pro jednoho dospělého a děti 10 let a 3 roky je aktuální životní minimum 7 020 Kč). Musím nicméně upozornit, že aktuálně se přídavky vyplácí podle příjmu v roce 2012, takže by bylo třeba zkoumat Vaše tehdejší příjmy.

V závislosti na dalším vývoji situace nelze vyloučit, že budou aktuální i další sociální dávky (http://portal.mpsv.cz/soc).

Z hlediska povinností Vašeho bývalého manžela - rozvedení manželé sice mezi sebou mají vyživovací povinnost, nicméně osobně bych předpokládal, že by se tomuto požadavku manžel bránil s tím, že Vaše aktuální potíže nejsou v příčinném následku manželství, ale s narozením Vašeho druhého dítěte (předpokládám, že otcem tohoto dítěte je bývalý přítel a nikoliv bývalý manžel), přičemž za jeho otce jste nebyla provdána, takže Vůči Vám měl vyživovací povinnost pouze v rozsahu dvou let.

Vaše situace je komplikovaná, takže případně uvažte, zda-li by nebylo pro Vás nebylo zajímavé ji rozebrat při osobní konzultaci v některé z poraden AOP (www.obcanskeporadny.cz).

Případně svůj dotaz e-mailem doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.