Kdy a kde mohu požádat o prodloužení podpůrčí doby v PN - pokud jsem vyčerpal zákonných 380 kalendářních dnů?

Dotaz ze dne 6. 10. 2013 20:51.

Otázka

KDY a KDE mohu požádat o prodloužení lhůty pro výplatu nemocenských dávek,pokud již brzy patrně vyčerpám zákonných 380 kalendářních dnů?

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

možnost žádat o prodloužení podpůrčí doby a výplaty nemocenského po jejím uplynutí upravuje § 27 zákona o nemocenském pojištění, ze kterého vyplývá: " Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26."

O prodloužení lhůty pro výplatu nemocenských dávek je vhodné požádat krátce před uplynutím zákonné podpůrčí doby ((např. dva či tři týdny), přičemž příslušná pobočka správy sociálního zabezpečení je povinna upozornit zaměstnance, lékaře i zaměstnavatele na uplynutí podpůrčí doby v délce 380 dnů s předstihem nejméně 2 měsíců. Nejpozději je možné podat tuto žádost ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zákonné podpůrčí doby.

Žádost je potřeba doručit na příslušnou pobočku okresní správy sociálního zabezpečení. Více informací k řešení této situace naleznete zde: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/zivotni-situace/obcan/zadost-o-vyplatu-nemocenskeho-po-uplynuti-podpurci-doby.htm

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová