Navrácení ploviny finančního obnosu po bývalé manželce při jejím nesplácení

Dotaz ze dne 31. 5. 2012 10:05.

Otázka

V průběhu manželství jsme s bývalou manželkou,bohužel sjeli do dluhové spirály.V roce 2005 jsme byli rozvedeni,v oznámeních o exekucích bylo psáno že dluh máme uhradit nedílně spolu.Bohužel bývalá manželka neplatila nic a vše jsem platil já srážkou na exekuce ze mzdy.Letos v březnu jsem zažádal o insolvenci jelikož jsem už nezvládal splácet.Mám nárok požadovat polovinu placených pohledávek do března 2012 po bývalé manželce?A jak mám postupovat?

Odpověď

Dobrý den,

v rámci řešení dluhů je třeba rozlišovat, jaké vztahy platí mezi manžely či bývalými manžely a jaké vztahy platí "navenek" vůči třetím osobám (věřitelům).

Z hlediska vztahů k bývalé manželce je rozhodující, jakým způsobem bylo řešeno vypořádání společného jmění manželů, které mělo mimo jiné řešit otázky závazků spadajících do společného jmění manželů co do budoucích vztahů mezi manželi (vypořádání mezi manžely nemůže zbavit věřitele jeho práva na vymáhání dluhu).

Vypořádání mohlo být ve lhůtě tří let řešeno dohodou, nebo v této lhůtě mohl kterýkoliv z manželů podat návrh, aby vypořádání provedl soud. Nedošlo-li ani k jednomu z výše uvedeného, začala ohledně závazků platit fikce, že každý z manželů odpovídá za úhradu 1/2 společných závazků.

Ve Vašem případě je tudíž třeba upřesnit, jakým způsobem došlo k vypořádání, kdy k vypořádání došlo a co je obsahem vypořádání.

Je-li zde platné vypořádání, podle kterého jste zaplatil po vypořádání společného jmění pohledávky, která měla hradit bývalá manželka, můžete po ní požadovat vydání obohacení, které tím získala, nicméně je třeba počítat s možností námitky promlčení (záleží, kdy došlo k úhradě za bývalou manželku, bezdůvodné obohacení se promlčuje ve lhůtě dvou let).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.