blokace účtu

Dotaz ze dne 17. 8. 2011 12:34.

Otázka

Dobrý den, mám exekučně blokovaný běžný účet u Reifeisenbank. Na tento účet omylem přišly finanční prostředky, které nebyly určeny mně, došlo k záměně čísel účtů. Peníze stále na účtu jsou a jsou blokovány. Je nějaká možnost, jak finanční prostředky vrátit původnímu majiteli nebo doručit na správné místo (účet) určení? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

osobě, která Vám omylem zaslala finanční prostředky na účet, vzniklo vůči Vám právo na vydání bezdůvodného obohacení. Bohužel není možné situaci vyřešit tak jednoduše, že byste z tohoto účtu příslušný obnos vrátil. Z právního hlediska nejste vlastníkem finančních prostředků, jelikož tyto prostředky náleží bance a Vám svědčí pouze dispoziční právo s těmito prostředky. Jinak řečeno, jde o peníze banky, ale Vy máte za normálních okolností právo bance přikázat, aby tyto prostředky převedla do Vašeho vlastnictví (výběr hotovosti), na někoho převedla právo s tímto obnosem disponovat (převod na účet ve stejné bance), převedla tyto prostředky jiné bance, které je povinna s těmito prostředky zacházet podle pokynů třetí osoby (převod na účet v jiné bance) atd. V rámci exekuce není postihováno vlastnické právo k uloženým penězům, ale právo přikázat bance, jak s těmito prostředky naložit. Nejde tudíž o situaci, kdy si u Vás doma někdo zapoměl "balíček bankovek" či ho poslal v obálce na špatnou adresu (v takové situaci je zachováno vlastnické právo původního vlastníka), ale o to, že osoba odesílající finanční prostředky dala zcela korektní pokyn a banka byla smluvně vázána ho uposlechnout, v čehož důsledku osoba odesílající prostředky pozbyla právo disponovat s peněžními prostředky banky v předmětném rozsahu a naopak příjemci vzniklo právo s těmito prostředky disponovat. Ani odesílatel, ani banka nemají v takovémto případě dispoziční oprávnění k těmto prostředkům a nemohou vše vrátit do původního stavu. Pokud příjemce uzná, že tyto peněžní prostředky obdržel omylem, dává bance nový příkaz, takže jde o dva převody a nikoliv o zrušení původního převodu.

Je-li na účet nařízena exekuce, je postiženo právo majitele účtu na dispozici s prostředky do výše vymáhané pohledávky. Nerozlišuje se, jakým způsobem byly finanční prostředky připsány na bankovní účet, podstatné je, že jde o pohledávku povinného coby majitele účtu. Jelikož se omylem zaslané finanční prostředky proměňují v pohledávku majitele účtu stejně jako "bezchybně" zaslané prostředky, nic nebrání tomu, aby se použily k uspokojení pohledávky oprávněného (věřitele pro kterého běží exekuce). Jelikož se oprávněný uspokojil pohledávkou majitele účtu vůči bance, není možné žalovat oprávněného na vydání bezdůvodného obohacení (nepostihl právo náležející odesílateli). Stejně tak není možné žalovat banku, jelikož ta toliko prováděla pokyny osoby odesílající finanční prostředky (něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by došlo k chybě v číslu účtu na straně banky). Osoba odesílající finanční prostředky se tudíž může hojit pouze na osobě majitele účtu, což nemusí být vždy reálné (pokud je tato osoba předlužena).

Mám-li výše uvedené shrnout, tak bez dobré vůle oprávněného a soudního exekutora nemáte šanci tyto prostředky vyvázat z exekuce. Jelikož Vám tímto vznikl závazek na vydání bezdůvodného obohacení, lze doporučit kontaktovat osobu, která Vám omylem finanční prostředky zaslala a podle situace se s ní pokusit domluvit na řešení situace (např. splácení).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte či upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.