dotaz

Dotaz ze dne 28. 1. 2010 19:54.

Otázka

Manželka podnikala neplatila zdr.soc.pojistení,dluží dodavatelům,uzavřela smlouvu na rychlou půjčku bez mého vědomí. Před 3měsíci odešla ze společného bytu neznámo kam,tet chodí na adresu trvalého bydliště(kde se už tři měsíce nezdržuje)upomínky o zaplacení dlužnych častek.Na mé sms a snahy o komunikaci nereaguje přesto že jsem našel řešení splacení dluhu zrušením stavebního spoření,které je uzavřeno na její jméno.Prosím o radu jak bych mohl předejít případným exekucím. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, exekuce může proběhnout až na základě nějakého exekučního titulu (rozsudek o zaplacení, rozhodčí nález, výměr dlužného pojistného). Předjít tomu, aby se věřitelé obraceli na soud či rozhodce nebo aby se zdravotní pojišťovna či okresní správa sociálního zabezpečení obrátila na exekutora, lze v podstatě jen uhrazením dlužné částky či domluvením splátkového kalendáře s každým věřitelem. Pakliže je dlužníkem Vaše manželka, nevím, do jaké míry budou věřitelé ochotni se s Vámi bavit. Nebude-li manželka ochotna spolupracovat, může se věc opravdu zkomplikovat.

Jelikož je manželka podnikatelka, lze zkusit podat k soudu návrh na zúžení společného jmění manželů a majetek, o který bylo společné jmění zúženo soudně vypořádat. Takto sice můžete přijít k některým dluhům, které vznikly za manželství, ale alespoň budete mít jistotu, že jsou řádně spláceny.

Závazky, které převzal jeden z manželů za trvání manželství jsou součástí společného jmění manželů. Výjimku tvoří závazky, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého a které převyšují majetkové poměry manželů. Takový dluh je sice výlučným vlastnictvím manžela, ale může být uspokojen nejen z jeho výlučného majetku, ale také z majetku ve společném jmění manželů (pokud není zúženo a vypořádáno, pak může směřovat jen proti majetku, které povinný manžel v rámci vypořádání obdržel). Dále je zde ještě kategorie dluhů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, ale nepřesahují majetkové poměry manželů. Takové dluhy se sice stávají součástí společného jmění manželů, ale nelze je vymáhat po druhém z manželů (nemůže být pro ně zažalován a nemohou být vymáhány z jeho výlučného majetku). Mohou být uspokojeny z výlučného majetku dlužného manžela či společného jmění manželů (není-li vypořádáno).

Pakliže nevíte, kde manželka pobývá, lze zvážit, zda se neobrátit na policii s tím, že Vaše manželka odešla dne x, dosud se nevrátila, nedala o sobě vědět a nereaguje na Vaše telefonáty. Nevím, na kolik je možné, že se jí něco stalo. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou