Ublížení na zdraví

Dotaz ze dne 27. 7. 2017 13:34.

Otázka

Dobrý den, přítel s dítětem ve střídavé péči byl napaden přítelem jeho bývalé ženy. Seděl v autě, agresora ignoroval, vlastně se s ním vůbec nebavil.. a útočník křičel "vylez ven, dostaneš do .....¨ atd. Strkal ruce do auta a skončilo to tím, že ho udeřil 2x pěstí do obličeje. Celý incident viděli rovněž 2 svědci, kteří vše vypověděli na policii ČR. Vzhledem k tomu, že určité slovní vyhrožování nějakou dobu trvalo, tak si přítel preventivně zapnul zvukové nahrávání na telefonu a vše bylo nahráno. Předpokládáme, že bývalá manželka bude vypovídat ve prospěch svého současného partnera, jelikož o svědectví, které z vlastní iniciativy podali 2 přihlížející neví. Přítel byl cca 14 dní v pracovní neschopnosti, během které absolvoval i operaci nosu v nemocnici. Jaká je pravděpodobnost, že tento čin bude kvalifikován jako trestný čin a né pouze jako přestupek? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud by se mělo jednat o trestný čin, pak patrně o ublížení na zdraví. Trestní zákoník stanoví,že:

"(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.

(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví a) zmrzačení, b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, c) ochromení údu, d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, e) poškození důležitého orgánu, f) zohyzdění, g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, h) mučivé útrapy, nebo i) delší dobu trvající porucha zdraví."

Dle komentáře ASPI k uvedenému ustanovení je "pracovní neschopnost důležitým, ale ne jediným faktorem pro posuzování závažnosti ublížení, kdy pracovní neschopnost sama o sobě nemusí vždy správně odrážet povahu, intenzitu a závažnost způsobené poruchy zdraví. Je třeba vycházet ze zhodnocení všech okolností případu, zejména z povahy poruchy, jakými příznaky se projevovala, který tělesný orgán nebo která funkce byly narušeny, jaká byla bolestivost poranění a její intenzita, jaké lékařské ošetření si poranění vyžádalo a do jaké míry porucha zdraví narušila obvyklý způsob života poškozeného včetně toho, zda a na jakou dobu jej vyřadila z pracovního procesu (srov. R II/1965, R 16/1986). Takové znesnadnění obvyklého způsobu života poškozeného nesmí trvat jen zcela krátkou dobu, tzn. že ve světle již ustálené judikatury musí trvat nejméně sedm kalendářních dnů, byť není vyloučeno, aby v případě, že jde o výraznou poruchu zdraví, byla za újmu na zdraví považována i taková porucha, která netrvala obvykle požadovanou minimální dobu sedmi dnů (R 16/1986)".

Čistě tedy z hlediska závažnosti zdravotní újmy by pravděpodobně kvalifikace pro trestný čin ublížení na zdraví byla dostatečná. Nicméně si netroufáme posoudit, zda by na základě toho, co uvádíte, došlo k odsouzení pachatele, to záleží až na posouzení okolností skutku a důkazu o nich soudem.

S pozdravem

Eva Samešová, Občanská poradna Společnou cestou