Ublížení na zdraví

Dotaz ze dne 16. 3. 2016 19:55.

Otázka

Dobry den. Obracím se na vás s mým připadem, ve kterém bych potřeboval poradit.

Byl jsem s bratrem na diskotéce a ve chvíli, kdy jsme čekali na taxíka, tak za námi přišel kluk, který zrovna dohulil jointa a ptal se nás, jestli máme problém. My jsme ho se slušností poslali pryč, ale on nám vzápětí dal oběma pěstí. To jsem si nenechal libit, a tak jsme se poprali. Když nás od sebe odtrhli, čekali jsme dál na taxíka. Ten stejný kluk pak přišel s dalšími 4 kluky a ty nás zmlátili tak, že jsem po několika úderech a kopání do hlavy upadl do bezvědomí. Když jsem se probral, několikrát jsem zvracel, motala se mi hlava. Sanitka mě odvezla s těžkým otřesem mozku a dalšími pohmožděninami. V nemocnici jsem odmítl hospitalizaci a následující den jsem byl v klidu doma na lůžku. Bohužel mě celý den provázely bolesti hlavy, a proto jsem navštívil svého obvodního lékaře, který mi doporučil hospitalizaci v nemocnici. V nemocnici mi řekli, že hospitalizace již není třeba a mam být alespoň týden v klidu doma.

Na dotyčné kluky chci podat trestní oznámení za ublížení na zdraví, jelikož je to 4. den a já mám stále bolesti hlavy a motá se mi hlava. Děkuji vám za radu.

Odpověď

Dobrý den,

trestní oznámení přijímá Policie ČR a státní zastupitelství. Je možné jej učinit ústně i písemně. Mnoho informací k podání trestního oznámení je možné získat na stránkách Bílého kruhu bezpečí (http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestni-oznameni/)

Pokud ve Vašem případě půjde o naplnění skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví, bude o vině a trestu, případně o i o náhradě škody, rozhodovat v trestním řízení soud. Dle zákona je ublížením na zdraví "takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření".

Není nezbytně nutné být v pracovní neschopnosti, nicméně je třeba, aby Vaše zdravotní obtíže trvaly "nikoli jen krátkou dobu", za což lze na základě judikatury považovat alespoň 7 dní.

Pokud byste chtěl uplatnit náhradu škody, pak můžete podat návrh na náhradu škody přímo v trestním řízení, a to nejpozději do začátku dokazování v hlavním líčení. Náhradu škody je třeba uplatnit vůči konkrétní osobě, její vznik a výši doložit. Pokud by soud v trestním řízení o škodě nerozhodl, odkáže Vás na civilní řízení.

S pozdravem,

Markéta Vávrová a Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou