Zúžené jmění manželů

Dotaz ze dne 20. 1. 2014 11:49.

Otázka

Dobrý den, obracím se na Vás prosbou o radu. Bohužel jsme se s manželem o víkendu dočetli z internetu, že díky novému občanskému zákoníku nám bude zúžené jmění manželů ohledně dluhů manžela asi zcela zbytečné. Jedná se o situaci - vloni v září jsme se vzali s tím, že vím o tom, že manžel má dluhy, které splácí ve formě srážek ze mzdy. Tyto dluhy nasekal, jestli to tak můžu říct, daleko dříve než jsme se znali a proto jsem se obrátila na vás, kdy jsem chtěla vědět, zda je možné po novém roce dle nového občanského zákoníku udělat zúžené jmění manželů tak, aby se dluhy vzniklé před manželstvím u manžela nevztahovali na mě. Ale co jsme se dočetli v sobotu na internetu, tak je toto zbytečné, protože stejně budou moct exekutoři jít i po mě. Docela se ted bojíme, jak to bude dál, zda čekat jestli mi skočí na plat nebo ne. Můžete nám, prosím, v rámci možností, poradit, případně objasnit, jak to opravdu funguje a zda je nějaká možnost, abych aspoň já byla v pohodě? Velice Vám děkuji za váš čas a ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná o dluhy z doby před manželstvím, tak není důvod k tomu, aby Vám byla exekučně postižena mzda, účet či jiná Vaše pohledávka. Pokud by k něčemu takovému došlo, můžete se účinně bránit na základě toho, že doložíte vznik pohledávky před uzavřením manželství (postižení mzdy, účtu atd. je možné jen pro dluhy spadající do společného jmění manželů a dluhy z doby před manželstvím nespadají do společného jmění manželů i když se k dohodě o zúžení SJM nebude přihlížet).

Vámi popisovaný článek se věnuje něčemu jinému, novela exekučního a občanského soudního řádu "vylepšila" režim nového občanského zákoníku o to, že společné jmění manželů je možné postihnout i pro závazky nespadající do společného jmění manželů a to jak v případě závazků z doby manželství, tak závazků z doby před manželstvím. Přičemž "druhým dechem" doplnila, že za majetek ve společném jmění manželů se zde má považovat mimo jiné i majetek, který není součástí SJM jen kvůli smluvnímu či soudnímu zúžení zákonného rozsahu společného jmění manželů.

Jinak řečeno - soudní exekutoři by neměli jít "po Vás", ale mohou jít po majetku nabytém za trvání společného jmění manželů s odkazem na skutečnost, že pokud nepřihlíží k existenci dohody o zúžení společného jmění manželů, tak podle zákonného režimu by šlo o majetek spadající do společného jmění manželů a zákon jim nově umožňuje společné jmění postihnout i pro dluhy z doby před manželstvím.

Je možné, že soudy dojdou k závěru, že je třeba dotčená ustanovení vykládat pro Vás příznivějším způsobem, nicméně v současnosti zřejmě nelze učinit o mnoho víc, než písemně obeslat věřitele s upozorněním, že dotčené dluhy vznikly bez Vašeho vědomí a vůle před vznikem manželství a počítat s tím, že majetek, který by potenciálně mohl být považován za společné jmění manželů, by mohl být předmětem exekuce a na základě zmiňované výzvy byste mohla namítat toliko to, že nemá být postižen v plném rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.