exekuce na účet

Dotaz ze dne 15. 11. 2011 09:00.

Otázka

Dobrý den mám takový dotaz.Manžel měl skoro před 5 lety exekuci od Ge money bank,veškerý dluh okamžitě zaplatil a vše si ověřoval jestli to je v pořádku,řekli mu,že jo.A dnes skoro po 5 letech manželovi zablokovali účet,dali na něj exekuci ,takže účet je v mínusu 22 tisíc.Výplata tam nechodí,jen nějaké menší částky co si já vydělám.Manžel má svůj jiný účet kam mu chodí výplata.Volal do banky a vše je prý zaplacené,tak jsem se chtěla zeptat jak je možné vystavit exekuci když je vše zaplacené a doklad o zaplacení samozřejmě mám.Jelikož jsme se přestěhovaly a máme trvalé bydliště jinde tak nám nepřišel ani žádný dopis o vyrozumění proč zablokovaly účet a vesele si už strhávají peníze.Můžete mi tedy říct jak postupovat dále,je možné tu exekuci zastavit když je vše zaplacené.

Odpověď

Dobrý den, z Vámi uvedených informací vyplývá, že na osobu Vašeho manžela byla nařízena exekuce formou přikázáním pohledávky z účtu na částku, která již byla jednou vymožena.

Obecně lze říct, že k tomu aby věřitel mohl nařídit exekuci potřebuje pravomocný, vykonatelný exekuční titul (např. rozhodnutí soudu, rozhodčí nález apod.). Na jeho základě může v průběhu deseti následujících let nařídit exekuci, což byl patrně případ Vaší "první" exekuce.

Zajímá Vás, jak postupovat v případě kdy byla nařízena exekuce na již vymoženou částku. Nejprve by bylo vhodné ověřit si, kdy bylo exekuční řízení zahájeno, což můžete zjistit ze soudního spisu, do kterého můžete nahlédnout u místně příslušného soudu. Zde také zároveň zjistíte, zda a kdy Vám bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce. Pochopila jsem totiž, že žijete na jiném místě než je adresa Vašeho trvalého bydliště. Vzhledem k tomu že v současné době panují poměrně přísná pravidla ohledně doručování (ve většině případů totiž platí, že i když není zásilka převzata má se za to, že je doručeno), bylo by vhodné si zajistit dosílku pošty z adresy trvalého pobytu, případně mít v daném místě někoho, kdo Vám bude hlásit veškeré zásilky. Další možností je, nechat si zřídit tzv. "doručovací adresu". Stačí se pouze obrátit na odbor evidence obyvatel ve Vašem stávajícím bydlišti a požádat, aby Vám byla do centrální evidence obyvatel zapsána Vaše současná adresa. Tak se vyhnete tomu, že by Vám soud zasílal zásilky na adresu trvalého pobytu.

Osobám které nemají možnost nahlédnout do centrální evidence obyvatel, je potřeba změnu adresy nahlásit samostatně.

A nyní zpět k řešení druhé exekuce. Pokud můžete prokázat, že Vašemu manželovi byla exekuce nařízena v době, kdy již byla řádně splacena, je možné podat návrh na zastavení exekuce. Návrh se podává příslušnému exekutorovi, pokud mu nevyhoví, je povinen ho postoupit místně příslušnému soudu.

Návrh na zastavení exekuce by měl obsahovat tyto náležitosti:

- adresa pověřeného exekutora

- spisová značka

- datum

- název a adresa oprávněného + jméno a příjmení osoby, která ho zastupuje

- jméno a příjmení, adresa povinného tj. manžela

- uvést název tj. návrh na zastavení exekuce

Část I. - popsat dosavadní stav tj. kdy manželovi byly doručeny dokumenty od exekutora, na základě čeho a kdy byla exekuce nařízena tj. na základě např. platebního rozkazu, rozsudku apod.vynesl obvodní/ okresní soud v .... Na částku…. Vztahující se k závazku…..(definovat závazek. Uvést informace o předchozí exekuci.

Část II. - vysvětlit důvod proč podáváte tento návrh na zastavení viz § 268 odst. 1 písem. g) OSŘ tzn. že již byl manželův závazek zaplacen před nařízením exekuce, zde by bylo vhodné přiložit kopii potvrzení o zaplacení. Vzhledem k tomu že manžel zaplatil dlužnou částku ještě před nařízením exekuce, lze argumentovat rozsudkem Ústavního soudu, na základě jeho stanoviska by povinný nemusel hradit odměnu exekutora a náhradu hotových výdajů v paušální výši 3.500,--Kč. Znění tohoto rozsudku přikládám zde:http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=124&id_article=254357&csum=3fd60377

V opačném případě tj. kdyby nebylo zaplaceno před nařízením exekuce, by byl manžel povinen výše uvedené náklady uhradit.

Část III. uvedete, že s ohledem na výše uvedené informace navrhujete, aby soud rozhodl: - o zastavení exekuce - o náhradě nákladů exekučního řízení, tak aby nebyly stanoveny povinnému

V případě, kdy bude návrhu na zastavení exekuce vyhověno, měla by banka měla uvolnit zablokované prostředky, respektive by je měl exekutor vrátit, pokud již došlo k jejich odeslání na účet exekutora. Pokud by k zastavení došlo v době, kdy by již dotčené prostředky exekutor vyplatil oprávněnénu (věřiteli), bylo by nutné požadovat vrácení dotčené částky přímo vůči němu. Pokud by to nebylo možné "po dobrém", bylo by nutné podat k soudu žalobu na vydání tzv. bezdůvodného obohacení. Promlčecí lhůta činí u bezdůvodného obohacení 2 roky.

Jestliže by Vám v souvislosti s exekucí vznikla škoda, je třeba zkoumat, kdo zavinil, že došlo k opětovnému vymáhání již zaplacené pohledávky. Chyba může být na straně Vašeho manžela (po nařízení exekuce dluh uhradil dluh přímo oprávněnému, aniž by se exekuce nechala zastavit), exekutora (přehlédl, že již peníze dostal) i oprávněného (dal podnět k další exekuci, i když již měl pohledávku uhrazenu).

V případě pochybení exekutora zkusit vymáhat škodu prostřednictvím Ministerstva spravedlnost, odbor odškodňování viz http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=374&d=106018.

V neposlední řadě je možné podat na příslušného exekutora stížnost, kterou můžete doručit na Exekutorskou komoru ČR, Ministerstvo spravedlnosti a také na soud, který pověřil exekutora vedením exekuce.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský,

Občanská poradna o. s. Společnou cestou.