Dotaz k výši exekuce

Dotaz ze dne 20. 8. 2010 09:28.

Otázka

Dobrý den, chci se zeptat, jak je možné, že exekuce na částku 1012kč se vyšplhá do výše 28000,- kč a jestli stát tuto zlodějnu podporuje. Mám takovýchto exekucí několik, bez šance je zaplatit z platu. Zákon o osobním bankrotu nemohu využít, co dělat?

Odpověď

Dobrý den,

bez podrobnější znalosti situace nemohu posoudit, zda-li zmiňovaná částka odpovídá zákonu, ale z praxe nelze vyloučit situace, že se i nepatrný původní dluh vyšplhá na takovouto částku. Důvodem bývají:

1) smluvní pokuty, 2) náklady soudního řízení, 3) náklady exekuce.

Co se smluvních pokut týče, tak zde samozřejmě primárně záleží na tom, co je člověk ochoten podepsat (s tím, že nikomu nelze doporučit spoléhat na to, že následně uspěje u rozhodce či soudu s argumentem, že s pokutou sice souhlasil, ale je nepřiměřeně vysoká).

Ohledně nákladů soudního řízení a nákladů exekuce již není přípustná libovůle, ale musí se vycházet z příslušených právních předpisů. Lidé jsou zpravidla zaraženi tím, že existují minimální paušální sazby, pod které se nejde bez ohledu na to, že by žaloba zněla třeba i jen na jedinou korunu. Stanovení těchto paušálů je logické, protože těžko lze očekávat, že někdo bude ochoten poskytnout právní zastoupení za 2 % z částky 1012 Kč.

Ohledně své celkové situace neuvádíte nic bližšího, takže těžko lze něco konkrétního doporučit. Nepřichází-li v úvahu osobní bankrot, je třeba vycházet ze tří základních principů:

1) sledovat dluhy, příjmy a výdaje, 2) komunikovat s věřiteli/exekutory, 3) snažit se vždy alespoň něco splácet.

U dluhů zpravidla nelze očekávat, "zázračné řešení" a je třeba počítat s tím, že se dluhy budou muset uhradit a to včetně "trestu", který představují náklady řízení vzniklé v důsledku toho, že se dluhy neuhradily včas. Základní strategií proto zpravidla bývá minimalizovat škody - jestliže věřiteli dlužím peníze a nejsem schopen splácet, ušetřím nemalé peníze, pokud se s ním dokáži dohodnou tak, aby by mě nedal k soudu, do exekuce... (právě kvůli zmiňovaným nákladům), ale na druhou stranu se nikdy nesmí "vytloukat klín klínem", jelikož další půjčka, kterou rovněž nebudu schopen splácet, moji situaci v důsledku jen zhorší..

Dluhové poradenství má řadu podob a záleží na přáních a ochotě dlužníka svoji situaci řešit - v některých případech lidé chtějí akorát získat představu o průběhu exekuce a následně si život zařídí tak, aby mohli nějakým způsobem fungovat i za dlouhodobé (či doživotní) exekuce, s jinými se situace řeší komplexně včetně sestavování a kontroly plnění rodinného rozpočtu atd. V první fázi si je tudíž třeba ujasnit, jak se člověk ke své životní situaci vlastně chce postavit. I toto s Vámi mohou občanští poradci probrat, takže v případě zájmu se můžete obrátit se žádostí o osobní konzultaci na některou z občanských poraden působících poblíž Vašeho bydliště: www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradan o.s. Společnou cestou.