zboží na splátky

Dotaz ze dne 10. 1. 2010 17:15.

Otázka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli mi může exekutor zabavit věci zakoupené na splátky.S manželem už spolu nežijeme skoro rok,ale pořád nejsme rozvedení a pořád má u mě trvalý pobyt a máme nějaké dluhy.Za tu dobu jsem si už koupila nějaké věci na splátky,které pořád splácím tak jsem se chtěla zeptat jakou mám šanci aby mi je nevzali.Děkuji moc za odpoověď.

Odpověď

Dobrý den, při prodeji na splátky jde vlastně o to, že si věc zakoupíte a pak splácíte úvěr dané společnosti. Jste tedy vlastníkem věci a exekutor může provést exekuce takových věcí. I když s manželem nežijete společně, z pohledu zákona stále existuje společné jmění manželů a co nyní nabudete, bude součástí společného jmění manželů (předpokládám, že nemáte zúženo společné jmění manželů). Majetek ve společném jmění může být postižen pro dluhy, které vznikly za trvání manželství i pro výlučné dluhy kteréhokoliv z manželů (pokud nejde o dluh, jež vznikl před uzavřením manželství).

Podle nové zákonné úpravy by měl exekutor přikročit k exekuci movitého a nemovitého majetku teprve v případě, že nebude moci vymoci dlužné prostředky srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů či přikázáním pohledávky z účtu. Zákon vylučuje některé věci z exekuce movitého majetku. Obecné vymezení věci nepodléhajících exekuci nalezneme v § 322 občanského soudního řádu. Jde o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a dále věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Toto vymezení zákon dále upřesňuje tak, že jde o běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti (jež povinný nezbytně potřebuje pro uspokojení svých potřeb a potřeb rodiny), snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (tj. 6 252 Kč). Jaké vybavení domácnosti může exekutor zabavit ovlivnit skutečnost, zda jde o rodinu s nezletilými dětmi nebo ne. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s Společnou cestou