příspěvek na bydlení - zda se odstupné započítává do příjmu?

Dotaz ze dne 25. 6. 2014 14:03.

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se u příspěvku na bydlení započítává do příjmů odstupné vyplacené zaměstnavatelem,z důvodu ukončení prac. poměru pro nadbytečnost, pokud bylo vyplaceno v předchozím čtvrtletí?

děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ze zákona o státní sociální podpoře (ve kterém jsou mj. řešeny podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení) vyplývá, že za příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu považují také příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů.

Z § 6 zákona o dani z příjmů dále vyplývá, že příjmy ze závislé činnosti jsou mj. plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího činnosti. Zároveň se těmito příjmy rozumí příjmy pravidelné nebo jednorázové.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že odstupné je bráno jako jednorázový příjem ze závislé činnosti, který podléhá zdanění. Lze ho tedy zařadit mezi příjmy, které jsou zahrnovány do rozhodného příjmu, při posuzování nároku na dávky státní sociální podpory.

Jinými slovy - k odstupnému se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení bude přihlížet. Otázkou však zůstává, zda bude částka odstupného rozpočítána poměrně na jednotlivé měsíce nebo zda bude zahrnuta do jako příjem v měsíci, ve kterém došlo k jeho vyplacení. V praxi se lze setkat spíš s jednorázovým zápočtem v rámci posuzovaného čtvrtletí. O tom jakou metodu Váš úřad práce používá, by Vám měla poskytnout pracovnice úřadu práce, u které je možné o tuto informaci požádat.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou