Rodičovská dovolená a pobírání nemocenské

Dotaz ze dne 8. 1. 2010 08:49.

Otázka

Dobrý den, jsem jen pár měsíců na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek.Zajímalo by mě, jestli můžu k rodičovskému příspěvku pobírat zároveň nemocenskou?

Dále se chci zeptat, pokud bych čekala druhé dítě, z čeho se mi bude vypočítavat mateřská, při prvním jsem nárok měla, ale byla jsem skoro 8 měsíců na nemocenské, kvůli rizikovému těhotenství... dále se chci zeptat, jestli je možnost si ještě zároveň připlatit na dobrovolném nemocenském pojištění nějakou částku, abych brala větší mateřskou.

Děkuji za odpovědi

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o nemocenskou, tak se podmínky pro pobírání rodičovského příspěvku a nemocenské posuzují samostatně. Pakliže rodič při pobírání rodičovského příspěvku pracuje a následně v rámci tohoto "aktivního" nemocenského pojištění nastoupí do pracovní neschopnosti, tak nic nebrání tomu, aby mu byla vyplácena nemocenská.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se počítá s tzv. vyměřovacího základu. Ten se zjišťuje za normálních okolností z 12 kalendářních měsíců, které bezprostředně předcházejí měsíci, ve kterém došlo k rozhodné sociální události (nástup na PPM). Pakliže se zjistí, že v tomto období zaměstnanec nepracoval (má pouze tzv. vyloučené dny), je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 "nevyloučených" dnů. Pakliže se nelze dopočítat k základu ani tímto způsobem (zaměstnanec např. onemocněl ihned po nástupu do zaměstnání), vyjde se z pravděpodobného příjmu.

Zvláštní pravidlo platí v případě, kdy se počítá PPM zaměstnankyni, která za trvání stejného pojištění (zaměstnání) nastupuje na druhou PPM do 4 let věku předchozího dítěte. V takovém případě se výše uvedeným způsobem zjištěný vyměřovací základ porovná s vyměřovacím základem, který zaměstnankyně měla u první PPM a použije se základ pro zaměstnankyni výhodnější.

Nejsem si zcela jist, co myslíte "dobrovolným nemocenským pojištěním". Dobrovolné je nemocenské pojištění u OSVČ a tzv. zahraničních zaměstnanců. Pakliže jste OSVČ, tak Vám samozřejmě nic nebrání, abyste si v rozhodném období stanovila vyšší vyměřovací základ.

Pakliže jste osobou povinně účastnou nemocenského pojištění, tak nelze dobrovolně odvádět vyší pojistné s tím, že následně dostanete vyšší dávky - takovou možnost naše právní úprava nezná. Nicméně můžete zauvažovat nad tím, zda-li se není možné připojistit v rámci komerčních pojistných produktů (i když z povahy věci mám poněkud pochybnost, že by v rámci těchto produktů pojišťovny kryli těhotenství, vyjma případů, kdy je plnění podmíněno patřičnou "čekací lhůtou") a vyloučit nelze ani to, že byste se účelově stala OSVČ, abyste si mohla na pojištění připlácet (nicméně i zde je třeba s "čekací lhůtou" počítat a přihlásit se s dostatečným předstihem).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.