nárok na mzdu po rodičovské dovolené

Dotaz ze dne 17. 6. 2010 14:37.

Otázka

Dobrý den, mám dvě děti ve věku 2 a 4,5. Ráda bych se od září tohoto roku (mateřskou chci čerpat až do května roku 2011) vrátila do práce na poloviční úvazek.Zajímalo by mě o jakou finanční částku mohu svého zaměstnavatele žádat. Má předchozí mzda se totiž skládala ze základu a poté formou dodatku k pracovní smlouvě ještě z provize, která u mě činila měsíčně v průměru až 2000kč. Dále jsmem čerpala 13 a 14 plat, který však nebyl smluvně zajištěn. Za doby mé rodičovské d. byl 13. a 14. plat zrušen a zaměstnancům navýšena měsíční mzda o (necelou)poměrnou částku. Mám nárok na průměrně vydělanou částku z doby před čerpáním mateřské dovolené, nebo jen na částku, která je smluvně ošetřena? Mohu se v souvislosti s výši mzdy opřít o nějaký právní podklad/paragraf, nebo mi nezbývá nic jiného, než přistoupit na nabídku? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, předpokládám, že nejste „státním“ zaměstnancem. V soukromé sféře je obvykle mzda věcí dohody obou stran resp. spíše nabídky zaměstnavatele a ochoty zaměstnance práci za tuto odměnu vykonávat. Zaměstnatel musí dodržet základní pravidla při odměňování. Předně jde o minimální mzdu. Dále musí dodržovat princip rovného zacházení a vyvarovat se jakékoliv diskriminace. Dalším principem je poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty. V zákoníku práce (§ 80) dále nalezneme, že při kratší pracovní době náleží mzda nebo plat odpovídající této kratší pracovní době. Samozřejmě není vyloučeno sjednat si jinou částku. Pakliže by šlo o situaci, kdybyste sjednávali novou pracovní smlouvu (nešlo by o snížení dosavadního plného úvazku na poloviční), bude se odměna sjednávat nově popř. zaměstnavatel vydá mzdový výměr.

Na základě ustanovení o kratší pracovní době by měl zaměstnavatel poskytovat mzdu odpovídající tomuto snížení úvazku.Čili se vyjde z toho, co Vám náleželo na základě dosavadní smlouvy. Pakliže došlo ke změnám v odměňování resp. zvýšila se mzda ostatních zaměstnanců, lze požadovat zvýšení mzdy na kratší úvazek do výše odpovídající částce, kterou by při obdrželi zaměstnanci konající stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, kdyby u nich došlo ke kratší pracovní době. Pakliže Vám zaměstnavatel nevyhoví, lze uvažovat o podnětu na inspektorát práce, který prověří, zda není porušován zákoník práce. Také by bylo možné soudit se o případné diskriminaci v oblasti odměňování.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že pokud jste požádala o rodičovskou dovolenou do určitého data, lze dřívější návrat uskutečnit jen na základě souhlasu zaměstnavatele. Pokud se vrátíte do práce, byť na částečný úvazek, nelze hovořit o tom, že byste čerpala rodičovskou dovolenou. Pakliže budete podepisovat dodatek k pracovní smlouvě, kterou se změní pracovní poměr z plného na poloviční, doporučuji tuto změnu časově ohraničit. Tímto se vyvarujete toho, že Vám zaměstnavatel odmítne pracovní poměr rozšířit na plný úvazek. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou