Daň z dědictví

Dotaz ze dne 26. 9. 2013 09:15.

Otázka

Dobrý den. Před 14-ti dny mi zemřel tatínek. Ptám se za pozůstalou maminku a nás 2 dcery, jestli se z dědictví platí v současné době nějaká daň. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

je nám líto události, která Vás postihla. V současné době se daň dědická mezi příbuznými v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče apod.) a mezi manžely neplatí. Přiznání k dani dědické se v tomto případě nepodává.

Co se ale platí, je odměna notáře, který dědictví vyřizuje. V rámci dědického řízení notář rozdělí společné jmění manželů, část připadající na tatínka spolu s jeho výlučným majetkem pak bude předmětem dědění. Z hodnoty tohoto majetku se na konci dědického řízení stanovuje odměna notáře.

Odměna činí

z prvních 100 000 Kč základu ........................ 2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ....... 1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ..... 0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ..... 0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu .... 0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Vedle odměny má notář nárok na náhradu hotových výdajů (např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů).

O odměnu a náhradu hotových výdajů notáře se podělí dědici podle hodnoty zděděného majetku nebo se mohou dohodnout i jinak.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou