bydlení a studium dcery

Dotaz ze dne 3. 9. 2018 15:33.

Otázka

Dobrý den,

s matkou máme soudem určenou střídavou péči o dceru. Dcera před 15 rokem odešla k matce a jž se nevrátila k otci, nyní má 15 let . Matka rozhodnutí soudu odmítá respektovat , odmítá stejně jako dcera nejen pobyt dcery u otce , ale i jakoukoliv komunikaci a sdělování informací. Dcerři zařídila přestoupení na jinou stření školu bez vědomí otce, přes jeho nesouhlas. Matka se celodenně nezdržuje doma o dceru se nestará, často nebývá doma ani v noci, dcera vyrůstá sama. Matčina výchova přerostla v neshody s dcerou, která odmíta již jakoukoliv poslušnost, kouří, nechodí domů, matka neví kde přespává, dcera ma údajně nezletilého přítele, utíká z domu, matka ji našla zkouřenou, dcera opět utíká , vyhrožuje sebevraždou pokud ji matka toto nepovolí. S otcem matka odmítá komunikovat a chce to řešit sama, přestože to vlastně nijak neřeší a dceři se nevěnuje a je nucena ustoupit, aby na veřejnosti neztratila image.

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že žádná konkrétní otázka nebyla položena, pokusím se reagovat na Váš dotaz "celkově".

Pokud jde o změnu v situaci dcery či rodičů nebo o nerespektování rozsudku soudu o střídavé péči, může se mít za to, že došlo ke změně poměrů a tedy k důvodu pro revizi původního rozsudku - je tedy možné podat návrh soudu, aby dosavadní rozsudek byl nahrazen novým. Např. ze střídavé péče požadovat změnu na péči jednoho z rodičů s tím, že ke druhému dítě chodí např. každý druhý víkend atd. Dokud není vydán nový rozsudek, zůstává účinným původní a všechny strany by se jím měly řídit. Pokud se tak neděje, a někomu to tak nevyhovuje, je třeba věc nahlásit na Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD), později i na soud opět s žádostí o změnu rozsudku. Ten z rodičů, který soudem stanovená pravidla styku nedodržuje, může být soudem "donucován" např. pokutami. Rodičům i dítěti mohou být ukládána různá výchovná opatření (např. stanovit nad dítětem dohled, na kterém se bude podílet i škola).

Zmínil jste přestup dcery na jinou střední školu proti vůli otce. Vzhledem k tomu, že dcera je nezletilá, mělo by k těmto "větším" rozhodnutím docházet buď za souhlasu obou rodičů, nebo, pokud není možná shoda, o věci rozhodne soud (který bude rozhodovat v zájmu nezletilého dítěte).

Pokud jde o celkové "neprospívání" dcery a fakt, že se o ní matka nestará, jak by měla: pokud jste tak zatím neučinil, rozhodně doporučuji obrátit se na OSPOD - kurátora pro mládež, příp. řešit situaci i ve škole (u výchovného poradce), kterou dcera navštěvuje (resp. kde je zapsaná). Vracíme se tím trochu k prvnímu odstavci, kde popisuji možnou změnu rozsudku o péči - pokud byste byl schopen prokázat, že matka o dceru nepečuje a ta tak u matky "strádá", a vy naopak jste schopen a ochoten dceru hmotně i výchovně zabezpečit, je pravděpodobné, že by dcera byla svěřena do Vaší péče, pokud byste o to usiloval. Samozřejmě soudní řízení se někdy může protahovat, pokud ale už bude zahájeno řízení, je možné žádat o vydání tzv. předběžného opatření, o kterém se rozhoduje neodkladně, max. do 7 dnů - s tím by Vám měli také pomoci na OSPODU, příp. můžete konzultovat u nás či v jiné občanské poradně osobně (a to jak návrh soudu na změnu styku, tak i návrh na vydání předběžného opatření).

Vzhledem k tomu, jak jste situaci dcery popsal, mě napadlo, že by bylo možné uvažovat o psychologické pomoci kvůli prohlášení dcery o sebevraždě. Doporučila bych Vám obrátit se na lékaře nebo lékařku, kam dcera dochází a požádat ji o kontakty (či rovnou doporučení, resp. žádanky). Otázkou zůstává, jak přemluvíte dceru, aby s Vámi k lékaři šla, nicméně to bohužel nespadá do občanského poradenství.

Tím se dostávám k faktu, že Vaši situaci by bylo vhodné společně s dcerou navštívit psychologa nebo terapeuta. Pokud jste z Prahy, působí tu zdarma Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: http://www.csspraha.cz/24831-poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy Zde se věnují spíše "psychologické" stránce, občanské poradny spíše té "právní". V Praze působí také spolek Aperio, který kombinuje obojí a kam se také můžete obrátit: www.aperio.cz

Nezmiňovala jsem možnost dohodnout se s matkou dítěte - byť by tato možnost měla být samozřejmě na prvním místě. Několikrát jste ve svém mailu uváděl, že s Vámi nekomunikuje. Bude ovšem velice důležité "získat" pro řešení situace dceru. Pokud by byla nápomocná její matka, bylo by to jistě snazší, nicméně donutit ji k tomu půjde jen velice těžko.

Vidíte, že tak jako tak je vhodné kontaktovat příslušného pracovníka OSPODu, který Vás určitě dále nasměruje. Příslušným úřadem je ten, v jehož obvodu má dcera trvalý pobyt (resp. tam, kde fakticky bydlí).

Jde jistě pro Vás o náročné období. Prosím, nebojte se obrátit na jakoukoliv z organizací, jejichž kontakty jsem Vám poskytla, mají s obdobnými situacemi zkušenosti. V případě potřeby můžete samozřejmě kontaktovat i nás.

S pozdravem

Markéta Vávrová

Občanská poradna Společnou cestou