alimenty a cestovní náhrady

Dotaz ze dne 17. 6. 2008 13:25.

Otázka

Jezdím jako řidič MKD. Většinu času trávím v zahraničí i když v čechách splácím úvěr na byt. Můj plat je 10 000,- Kč a samozřejmě cestovní náhrady. Spolu s úvěrem platím také do fondu oprav a dále ještě pojistky, potřebné při mojí práci. Z čistého platu mi zbude po zaplacení všech poplatků 1750,-Kč. Je možné, aby mi vypočítával výživné z cestovních náhrad, když jsou ze zákona určeny na stravu a pobyt v zahraničí? Platil jsem do teď 2.000,-Kč na dva syny. Navrhl jsem matce zvýšení o 1.000,-Kč, ale ta chtěla více a soud ji vyhověl

Odpověď

Dobrý den,

vyjadřovat se k výši výživného je vždy obtížné. Jedná se totiž o jistou "alchymii", kdy si soud musí na základě získaných informací udělat názor na to, co je přiměřené vzhledem k potřebám dítěte a možnostem rodiče. Možnosti rodiče se neposuzují toliko podle výše mzdy, ale podle celkových majetkové poměrů - podle životní úrovně.

Zahraniční cestovní náhrady lze proto nepochybně brát v úvahu. Soud by se ovšem neměl spokojit pouze s tím, kolik je na náhradách vyplaceno. Náhrady jsou stanoveny paušálem a není z nich bez dalšího možné dovodit, jaký důsledek na životní úroveň zaměstnance mají. Lze si představit jak případy, kdy je výše životních náhrad oproti "domácí" úrovni života zaměstnance nízká, a zaměstnanec náhrady nestačí na rozdíl mezi tím, kolik na svou životnéby si musel doplácet, pokud by si chtěl i v zahraničí udržet tuto životní úroveň, tak případy, kdy výše diet zvyšuje životní úroveň zaměstnance. Pominout nelze ani to, že zaměstnanec není povinen vracet "nevyčerpané" diety, tudíž může docházet k tomu, že si zaměstnanec zvyšuje životní úroveň tím, že diety v plné výši nepoužívá na stravu a pobyt v zahraničí.

Nemám představu o tom, jak probíhalo soudní řízení, ani o tom z čeho a jak při svém rozhodnutí soud vycházel. Domníváte-li se, že soud náležitě neuvážil, nakolik má vyplácení diet vliv na Vaši celkovou životní úroveň, lze doporučit podat odvolání či ideálně konzultovat s advokátem možnosti podání odvolání.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.