Určení otcovství

Dotaz ze dne 9. 11. 2012 13:24.

Otázka

Dobrý den . Jsem těhotná ale s otcem dítěte nejsem , mám přítele který chce si budoucí dítě osvojit a já to taky tak chci . Tak jsem se chtěla zeptat jestli musím nahlásit otce toho , který je biologický nebo je na mě koho nahlásím ? Děkuji moc za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

pokud nejste provdána, pak lze určit otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem nebo před soudem. Zda půjde o biologického otce nebo nikoli, záleží na Vás dvou. Souhlasné prohlášení slouží především k určení otcovství rodiči, kteří nejsou sezdáni. Faktický biologický stav se nezkoumá. Souhlasné prohlášení lze učinit před kterýmkoli matričním úřadem, není třeba se řídit trvalým bydlištěm.

Pokud byste si Vy nebo takto určený otec otcovství rozmysleli, můžete Vy nebo otec otcovství před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno (tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte).

Je zde však třeba upozornit na to, že biologický otec (resp. muž, který se domnívá, že je biologickým otcem) může prostřednictvím nejvyššího státního zástupce požadovat popření otcovství souhlasně určeného otce a poté podat k soudu návrh na určení otcovství. Nejvyšší státní zástupce a případně soud by v takovém případě zkoumali především zájem dítěte, kterým může být buď zachování současného stavu (kdy je otcem nebiologický otec, který však fakticky pečuje o dítě), nebo popření otcovství a určení otcovství biologickým otcem.

Pro úplnost ještě uvedu, že otcovství lze určit rovněž na základě domněnky, kdy otcem dítěte je manžel matky. I v takovém případě je možné za určitých podmínek poté popřít otcovství u soudu.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou