Výživné pro zletilé dítě

Dotaz ze dne 10. 8. 2009 22:46.

Otázka

Dobrý večer,syn po ukončení střední školy již rok nedoložil potvrzení o studiu.Výživné jsem nadále hradil pravidelně i bez doložení potvrzení.V červnu tohoto roku jsem doporučeným dopisem požádal syna o sdělení zda i nadále studuje, ale doporučený dopis se mi vrátil s tím,že se dlouhodobě syn zdržuje v zahraničí.I přesto jsem další měsíc zaslal výživné na adresu,které bylo převzato.Zaslal jsem následně další žádost o doložení potvrzení, ale dopis se vrátil nedoručený.Mám nadále platit výživné a případně jakým způsobem získat potvrzení o studiu?Pokud by studoval v zahraničí,platí stále vyživovací povinnost?Nemám o synovi žádné informace.Děkuji

Odpověď

Dobrý den, vyživovací povinnost vůči dětem trvá do doby, kdy jsou děti schopny se samostatně živit. Což obvykle znamená, že děti dostudují a nastoupí do zaměstnání. V některých případech bývá obtížné určit konec vyživovací povinnosti. Skutečnost, že syn řádně studuje v prezenční formě studia, by znamenala pokračování vyživovací povinnost. Pokud by šlo o kombinované studium, v těchto případech by mohlo dojít k ukončení vyživovací povinnosti, jelikož při této formě studia si lze vydělávat. Je-li studium přerušeno, nemusí to vést k ukončení vyživovací povinnosti. Velkou roli hrají konkrétní okolnosti daného „případu“. Zákon o rodině ve věci výživného také uvádí, že výživné nelze poskytovat, pokud je v rozporu s dobrými mravy např. dítě vede zahálčivý život, jen se poflakuje, nestuduje ale ani si nehledá zaměstnání apod. Je třeba upozornit, že vyživovací povinnost určenou soudem, nelze jen tak přestat plnit. Rozsudek určující Vám vyživovací povinnost je třeba zrušit. Pokud se domníváte, že jsou splněny podmínky pro ukončení vyživovací povinnosti, je třeba podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Soud následně bude zjišťovat, zda lze vyživovací povinnost ukončit. Jako rodič máte právo na informace o dítěti, jeho studiu, zdravotním stavu apod. Můžete syna a/nebo jeho matku vyzvat doporučeným dopisem, aby Vám sdělili, zda syn stále studuje. Upozornit je, že v případě, že se tak neučiní, budete mít za to, že dále nestuduje a že tedy Vaše vyživovací povinnost končí a podáte proto návrh k soudu. Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou Květa Kudová