výpověď od zaměstnavatele po MD pro nadbytečnost.

Dotaz ze dne 27. 5. 2011 09:58.

Otázka

Dobrý den, zaměstnavetel mi oznámil, že po MD mi bude dána výpověď pro nadbytečnost. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Dceři budou 3 roky 26.12.2011 a zaměstnavatel mi dále sdělil, že až budu znát datum konce MD tak mi bude doručena výpověď a dáno odstupné. Není mi jasná formulace"až budu znát konec MD". Je moji povinností oznamovat konec MD, vždyť dceři budou 3 roky 26.12. a já jsem počítala, že nastupím od ledna 2012 zpět. Ptám se proto, aby to nemělo vliv na případné odstupné. Musím se 2.1.2012 dostavit k zaměstnavateli a nebo mi výpověď automaticky přijde domů. Bojím se , abych nepřišla o odstupné tím, že se nedostavím nebo nesdělím datum.

Odpověď

Dobrý den,

je dobře, že popsanou situaci včas řešíte. Po skončení rodičovské dovolené (o mateřskou již vzhledem k věku dítěte jednoznačně nejde) se máte povinnost dostavit do zaměstnání a vykonávat sjednanou práci. V opačném případě vznikají neomluvené absence, které mohou vést mimo jiné k tomu, že je pracovní poměr ukončen bez nároku na odstupné.

Do skončení rodičovské dovolené (nezvolila-li jste si jiný rozsah, poskytuje se do tří let věku dítěte) byste si tedy měla se zaměstnavatelem vyjasnit další postup. Osobně doporučuji zaměstnavatele cca měsíc před skončením rodičovské dovolené písemně kontaktovat a požádat o informaci, kdy a kam se máte po skončení rodičovské dovolené dostavit k výkonu sjednané práce.

Doručením výpovědi pro nadbytečnost nedochází ihned ke skončení pracovního poměru. Od doručení výpovědi se toliko začne počítat výpovědní lhůta, která je dvouměsíční, nebylo-li sjednáno jinak. Lhůta se počítá až od začátku následujícího měsíce, takže pokud dostanete výpověď v prosinci 2011 (nevidím důvod, proč byste měla ukončit rodičovskou dovolenou a pracovat až od 2.1.2012, pokud dceři budou tři roky již 26.12.2011), poběží Vám výpovědní lhůta od 1.ledna 2012 a pracovní poměr zanikne k poslednímu únoru 2012. Do tohoto dne byste měla řádně vykonávat sjednanou práci a pobírat za ni mzdu.

V praxi se samozřejmě může stát, že zaměstnavatel mezi skončením rodičovské dovolené a skončením pracovního poměru nemá možnost přidělit Vám práci odpovídající pracovní smlouvě. Nedohodne-li se s Vámi na jiném postupu, nemá jinou možnost, než Vás nechat doma a vyplácet Vám náhradu mzdy za to, že Vám není schopen zajistit sjednanou práci. O tom, že nemáte do zaměstnání chodit, je však nezbytné mít jednoznačný důkaz! Nedodá-li Vám zaměstnavatel písemný pokyn, že po skončení rodičovské dovolené nemáte chodit do práce, jelikož nemá práci, kterou by Vám mohl přidělit, raději do práce jděte a zajistěte si důkazy, že jste byla připravena práci konat (písemné potvrzení, které získáte na místě, svědci, kteří Vám dosvědčí, že jste šla do práce, ale byla jste poslána domů, či je minimálně vhodné obratem zaslat dopis, že jste se daného dne dostavila do práce, ale nadřízeným .... jste byla poslána domů s tím, že není práce a že tudíž čekáte na pokyn kdy a kam se máte k výkonu práce dostavit).

Ohledně "až budu znát konec MD" se lze domnívat, že zaměstnavateli je sice jasné, kdy Vám skončí rodičovská dovolená (nejpozději ke třetím narozeninám dítěte, pokud jste si nezvolila kratší délku trvání), ale z hlediska výpovědi pro nadbytečnost je pro něj důležitější, kdy přestanete být chráněna tzv. ochranou dobou. Jde o to, že v ochranné době Vám zaměstnavatel nemůže dát platně výpověď pro nadbytečnost a tudíž musí čekat až ochranná doba skončí. K tomu může dojít k třetím narozeninám Vašeho dítěte, kdy Vám skončí rodičovská dovolená, ale v praxi je tomu velmi často jinak - některé matky do této doby nastoupí na novou mateřskou dovolenou z dalším dítětem, jdou ihned po skončení rodičovské dovolené na nemocenskou (rizikové těhotenství), či jdou do práce, ale zaměstnavateli oznámí, že jsou opět těhotné. Ve všech těchto případech bude ochranná doba pokračovat i po skončení rodičovské dovolené (byť z jiného důvodu), takže dokud Vás zaměstnavatel nemá v práci, nemůže si být nikdy jist, kdy se skutečně vrátíte a situace dovolí Vám dát výpověď pro nadbytečnost.

Použitá formulace "konec MD" je samozřejmě právně velmi nepřesná (MD Vám skončila již dávno, jelikož v případě narození jednoho dítě náleží v rozsahu 28 týdnů, z čehož se obvykle 6 týdnů čerpá před porodem), ale nevybočuje z mezí nepřesností, kterou jsou v neformálních rozhovorech běžné.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.