Nemoc z povolání

Dotaz ze dne 13. 1. 2011 19:42.

Otázka

Dobrý den, v době, kdy jsem pracovala v automobilovém podniku mi byla zjištěna nemoc z povolání. Lékařský posudek byl vypracován až po ukončení pracovního poměru, který jsem dostala z důvodu organizační změny spočívající ve snížení stavu zaměstananců § 52 písm.c., ikdyž podnik věděl, že mám zdravotní problémy. Pojišťovna mi nechce vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku. Uvádí, že prac. poměr byl rozvázán z důvodu organizační změny ještě před vystavením hlášenky nemoci z povolání, tudíž nedošlo ke ztrátě na výdělku v souvislosti se zjištěnou NzP. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

náhrada škody způsobené nemocí z povolání není omezená na případy, kdy dojde k zániku pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty způsobilosti konat sjednanou práci. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že ztráta na výdělku podle soudní praxe spočívá v tom, co si vzhledem k následkům nemůžete vydělat a není možné vyžadovat náhradu škody za to, že se Vám nedaří najít práci odpovídající Vaší změněné pracovní schopnosti.

Co to znamená? Zaměstnavatel krytý pojišťovnou odmítá odpovědnost s tím, že nedošlo ke ztrátě na výdělku, jelikož byste byla tak jako tak nezaměstnaná, ať již byste nemocí z povolání trpěla či nikoliv. Na tento argument osobně doporučuji reagovat tím, že prostřednictvím vyjádření úřadu práce či potenciálních zaměstnavatelů doložíte, že jste nezaměstnaná právě kvůli nemoci z povolání, neboli byste měla možnost nastoupit do zaměstnání, pokud byste touto nemocí netrpěla.

Např. pro nemoc z povolání nesmíte řídit motorová vozidla - úřad práce Vám potvrdí, že má volná místa pro řidiče, ale není Vám schopen zprostředkovat zaměstnání, pokud pro nemoc z povolání nemůže využít této Vaší kvalifikace, nebo Vám např. soukromý provozovatel kamionové dopravy potvrdí, že byste byla vhodná pro jím inzerovanou volnou pracovní pozici řidiče kamionu, ale nemůže Vás přijmout pro nemoc z povolání

Následně lze pojišťovnu odkázat na to, že by Vám měla přinejmenším hradit dorovnání mezi minimální mzdou a Vaším předchozím průměrným výdělkem. Proč minimální mzdou? Vychází se zde právě z toho, že se nevyplácí náhrada za nedostupnost pracovního místa odpovídající Vaší zhoršené zdravotní způsobilosti a jelikož není možné v době vední na úřadu práce bez dalšího odhadnout, jaké pracovní místo byste byla schopna vykonávat, vychází se z toho, že tak či onak by nemohlo jít o pracovní místo s nižší než minimální mzdou.

Toto najdeme v ustanovení § 371 odst. 3 zákoníku práce:

(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.

Nemohu odhadnout, jak bude zaměstnavatel (doporučuji mu poslat kopii - jde o jeho odpovědnost) a pojišťovna reagovat. Nemohu vyloučit, že stále budou trvat na tom, že byste byla tak jako tak nezaměstnaná, nebo budou odmítat hradit s tím, že jsou pro Vás dostupná jiná zaměstnání, do kterých bezdůvodně nechcete nastoupit. V takovém případě zřejmě nezbude než uvážit podání žaloby a řešit situaci dále u soudu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.