podpora v nezaměstnanosti

Dotaz ze dne 8. 10. 2010 22:28.

Otázka

Dobrý den,mám dotaz zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti.Do 23.2.2009 jsem byla zaměstnaná.Od 24.2.2009 evidence na uřadu a podpora v nezaměstnanosti do 1.4.2009.Po té plný invalidní důchod.Dne 17.5.2010 lékařská kontrola,kde stupen snížen na prvni.Od 25.5.2010 evidence na uřadu práce.Nevim zda mohu požadat o podporu v nezaměstnanosti,když jsem byla v obdobi třech let zaměstnana,ale před přiznanim pid jsem pobirala podporu v nezaměstnanosti měsíc a několik dní.Vím že tento dotaz je dost komplikovaný a snad jsem ho popsala správně.Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

pokud správně počítám, vychází nám to takto:

do 23.2.2009 - pracovní činnost (předpokládám, že šlo o řádný pracovní poměr zakládající účast na důchodovém pojištění)

od 24.2.2009 do 1.4.2009 - pobírání podpory v nezaměstnanosti (něco přes jeden měsíc)

od 2.4.2009 do 24.5.2010 - vyřazení z úřadu práce vzhledem k přiznanému stupni invalidního důchodu (nepobírala jste podporu v nezaměstnanosti)

od 25.5.2010 do současnosti - v evidenci úřadu práce, ale z dotazu není jasné, zda-li jste si požádala o čerpání podpory v nezaměstnanosti.

Pro účely podpory v nezaměstnanosti se vychází z posledních tří let, přičemž základní podmínkou přiznání podpory v nezaměstnanosti je to, že v těchto třech letech získal žadatel výdělečnou činností alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění.

Je-li tato podmínka splněna (zákon řeší i tzv. náhradní doby zaměstnání), je na místě na dalším místě řešit otázku, zda-li žadatel v posledních třech letech podporu v nezaměstnanosti nečerpal. Pokud ano, musíme rozlišit dvě situace:

1) Pokud podpora nebyla dočerpána, je třeba získat výdělečnou činností od posledního čerpání podpory alespoň 3 "nové" měsíce doby důchodového pojištění (stručně řečeno - v zaměstnáná zakládajícím účast na důchodovém pojištění musíte odpracovat alespoň tři měsíce).

2) Pokud byla podpora dočerpána, nestačí již 3 měsíce, ale je nutné získat alespoň 6 nových měsíců doby důchodového pojištění. Na druhou stranu lze tuto podmínku prominout, pakliže zaměstnanec ukončil novou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, zaměstnání bylo ukončeno z organizačních důvodů nebo pro podstatné porušení povinností zaměstnavatele (např. nevyplácel mzdu).

Pokud vše správně chápu, tak jste se k 25.5.2010 opět zaregistrovala na úřadě práce, ale o podporu jste si již nepožádala. V takovémto případě máte za poslední tři roky čerpáno něco přes jeden měsíc podpory, přičemž od tohoto čerpání jste nezískala výdělečnou činností novou dobu důchodového pojištění, takže v současnosti máte nárok na podporu, ale pouze v rozsahu nevyčerpaného zbytku. Pokud by Vám např. bylo do 50 let, máte nárok na 5 měsíců podpory v nezaměstnanosti, takže v současnosti Váš nárok odpovídá tomu, kolik zbude z těchto pěti měsíců po odečtení již vyčerpané části podpory.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.