Nemocenská po MD

Dotaz ze dne 31. 8. 2010 15:38.

Otázka

Dobrý den.1.11.2010 mi končí MD.Zaměstnavatel mi zatím ústně oznámil,že jsem nadbytečná,proto mě nepřijme zpátky.Nemám zájem dostat výpověď,do zaměstnání jsem docházela na výpomoc i během MD. Na ÚP mi "poradili" abych šla na nemocenskou.Tato rada se mi zdá nepřiměřená,protože chci pracovat,pro dceru mám zajištěné hlídání.Již teď rozesílám životopisy a telefonuji různým zaměstnavatelům,bohužel zatím neúspěšně. Pokud bych alternativu nemocenské zvažovala,jak se mi bude počítat,pokud tedy vůbec budu mít na nemocenskou nárok? Před MD jsem pracovala 10 let,z toho 4 roky v této firmě,kde byl můj příjem 8000,-čistého. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, budu se snažit odpovědět na Vaši otázku, jak by se Vám počítalo případné nemocenské, za předpokladu že byste jej po skončení rodičovské dovolené začala čerpat. Jak píšete rodičovská dovolená Vám bude končit 1. 11. 2010, z toho plyne, že následující den byste se měla osobně dostavit do zaměstnání a požadovat přidělení práce. Další vývoj situace by se odvíjel od toho, zda Vám zaměstnavatel doručí výpověď nebo zda se s ním dohodnete na rozvázání pracovního poměru dohodou (v případě dohody by bylo vhodné požadovat, aby v ní byl uveden výpovědní důvod,takto lze předejít záníku nároku na odstupné, z hlediska nároku na podporu je pak dále výhodnější, pokud pracovní poměr skončí později jak rodičovská dovolená).

Pokud byste byla ke dni nástupu do zaměstnání uznána práce neschopnou, je nutné o tom ihned informovat zaměstnavatele a zároveň mu doručit potvrzení o vzniku a trvání pracovní neschopnosti. Za trvání nemoci Vám bude za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti od 4. dne náležet náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Tento nárok mají pouze zaměstnanci, takže pozor na datum skončení pracovního poměru! Pro čerpání nemocenské sice nehraje roli, zda na ni nastoupíte první den, poslední den, nebo do sedmi dnů od skončení pracovního poměru, ale náhradu mzdy za 4. až. 14 den pracovní neschopnosti nedostanete za dobu, po kterou již nebudete pracovat (vyplácí se pouze za zameškané směny). Výši náhrady zaměstnavatel vypočítá z průměrného výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pokud v tomto čtvrtletí nebudete mít alespoň 21 odpracovaných dní, bude použit tzv. pravděpodobný výdělek. Ten se obvykle zjistí z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zaměstnanec v rozhodném období dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

O nemocenské dávky budete rovněž žádat prostřednictvím zaměstnavatele (i kdyby to již byl "bývalý zaměstnavatel"), ale vyplácet je bude místně příslušná správa sociálního zabezpečení. Vyměřovací základ pro nemocenské se počítá z příjmů za zaměstnání z období 12ti měsíců před nástupem na nemocenskou. Pokud jste u zaměstnavate v předchozích 12 kalednářních měsících pracovala, bude Vám počítáno nemocenského z tohoto základu. Pokud v této rozhodné době nebudete mít odpracované dny či započitatelný příjem, nepoužije se zde hned pravděpodobný výdělek jako je tomu u náhrady mzdy, nýbrž se začne "couvat" v čase do nejbližšího kalendářního roku, ve kterém budete mít alespoň 30 odpracovaných (přesněji řečeno tzv. nevyloučených) dní.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit. S pozdravem

Petra Křížová