Konec prac.smlouvy na dobu určitou

Dotaz ze dne 22. 11. 2009 17:47.

Otázka

Dobrý den. Končí mi prac.poměr na dobu určitou dne 31.12.09. Zaměstnavatel mi oznámil,že ji prodloužá do 30.6.2010.Než jsem se dozvěděla o prodloužení,sháněla jsem novou práci a s úspěchem.Měla bych nastoupit k 1.1.2010.Nemám prodloužení prac.smlouvy podepisovat a tím automaticky bez dalších závazků můj vztah k nynějšímu zaměstnavateli končí? Pokud by náhodou můj nový prac.poměr nevyšel,je prac.smlouva na pouhých 6 měsíců dle zákona? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, pakliže obě strany nepodepíší dodatek současné pracovní smlouvy tj. nedohodnou se na tom, že se pracovní poměr prodlužuje, pak pracovní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Zákon nestanoví minimální dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou, stanoví jen maximální dobu trvání tohoto pracovního poměru. Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Lze tedy např. sjednat pracovní poměr rovnou na dobu dvou let nebo na dobu jednoho roku a pak jej prodloužit na půl roku a následně opět na půl roku.Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem delší trvání pracovního poměru na dobu určitou, oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Existují výjimky, kdy se nepostupuje výše uvedeným způsobem. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat na dobu delší než 2 roku v případě, kdy podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších (starobní důchodce může vykonávat výdělečnou činnost, pokud má pracovní smlouvu na 1 rok, a to u opakovaně prodlužovanou), z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance (např. záskok za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Dále lze pracovní poměr na dobu přesahující dva roky sjednat také v situaci, jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odbory, pak lze dohodu s odbory nahradit vnitřním předpisem. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou