Změna v prac.smlouvě

Dotaz ze dne 9. 11. 2009 11:36.

Otázka

Dobrý den,pracuji jako referentka na smlouvu na dobu neurčitou. V březnu jsem absolvovala plánovanou operaci,po které se přidaly komplikace a jsem nemocná už 8 měsíc.zaměstnavatel si přijal novou pracovnici,která vykonává veškeré mé prac.povinnosti a na můj dotaz-co bude se mnou-odpověděl,že má funkce je rozšířená o další prac.povinnosti.Pokud je to změna v prac.smlouvě a já s ní nemusím souhlasit,zaměstnavatel je mi musí dát výpověď,nebo může žádat,abych jí podala sama?A pokud mi výpověď musí dát,mám nárok na nějakou náhradu mzdy nebo ne? Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den, zaměstnavatel Vám musí přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Má-li být pracovní smlouva změněna, musí jít o dohodu obou stran. Pakliže jedna strana se změnou nesouhlasí, nelze změnu provést. Existují však výjimky, kdy zaměstnavatel musí či může převést zaměstnance na jinou práci (např. pokud podle lékařského posudku nemůže dosavadní práci konat). Upozorňuji, že „souhlas“ se změnou pracovní smlouvy lze dát i konkludentně tj. dojde ke změně praocnví smlouvy tím, že začnete novou práci vykonávat. Pakliže pro Vás zaměstnavatel práci podle Vaši pracovní smlouvy nebude mít, může s Vámi ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Na základě tohoto výpovědního důvodu náleží odstupné ve výši alespoň trojnásobku průměrného výdělku a pracovnípoměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty (počíná běžet od měsíce, jež následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně). V době výpovědní lhůty Vám buď bude přidělovat práci podle pracovní smlouvy a mzdu, nebo Vás nechá doma s náhradou mzdy (jelikož pro Vás práci nemá) ve výši průměrného výdělku (na základě povolení odborů nebo úřadu práce může být snížena na 60%). Podání výpovědi není stanoveno jako povinnost, pokud Vám však zaměstnavatel nedá výpověď a práci pro Vás nemá (nejste povina konat práci neodpovídající Vaši pracovní smlouvě), musí Vám poskytovat náhradu mzdy. Zaměstavel ani nemůže požadovat, abyste výpověď podala Vy (aby ušetřil na odstupném). Odstupné ve stejné výši náleží také v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru dohodou z téhož důvodu (nadbytečnost). Pracovní poměr skončí dnem, který je stanoven v této dohodě.

Je otázku, zda nové povinnosti budou v souladu s pracovní smlouvou. Pakliže se nové povinnosti „vejdou“ do uzavřené pracovní smlouvy, nelze rozšíření povinností pokládat za změnu pracní smlouvy. Pokud byste tyto povinnosti nechtěla vykonávat, bude na Vás, abyste ukončila pracovní poměr. V případě výpovědi ze strany zaměstnance nenáleží zaměstnanci odstupné. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou