podpora po dlouhé nemoci

Dotaz ze dne 16. 5. 2013 16:51.

Otázka

Dobrý den, byla jsem přes rok nemocná (nemoc v ochranné lhůtě, neschopenka vznikla těsně před ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou). Ihned po ukončení neschopenky jsem se zaevidovala na úřadu práce. Během posledních dvou let jsem tedy zhruba 9 měsíců pracovala a 15 měsíců byla nemoc. Na ÚP mně nepřiznali podporu v nezaměstnanosti s tím odůvodněním, že jsem v rozhodném období dvou let získala dobu důchodového pojištění pouze v délce 9 měsíců, kdy jsem pracovala, a že nesplňuji podmínku stanovenou zákonem. Řeším dvě otázky, jednak zda opravdu nemám nárok na podporu, a za druhé, zda jsem skutečně nezískala dobu důchodového pojištění (protože jejich pracovník tvrdí, že jsem nezískala ani dobu důchodového pojištění pro důchod). Velice děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zákon o zaměstnanosti pro nárok na podporu v nezaměstnanosti uvádí následující:

"Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (tj. poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“)... .

Co je považováno za "dobu důchodového pojištění" je upraveno v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v §11 a následně v dalších ustanoveních. Doba pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru není považována za dobu důchodového pojištění pro účely přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti. Proto se doba Vaší pracovní neschopnosti, pokud jste v té době nebyla zaměstnána, nezapočítává pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

V dotaze píšete, že Vám pracovník úřadu práce sdělil, že se Vám doba pracovní neschopnosti nezapočítává ani pro nárok na důchod. Zákon o důchodovém pojištění však říká, že jsou důchodově pojištěny "osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem". Podle tohoto ustanovení a podle Vašich informací se domnívám, že doba pracovní neschopnosti se Vám bude započítávat pro nárok na důchod jako doba účasti na důchodovém pojištění (jde o tzv. náhradní dobu pojištění).

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou