nárok na pen.pomoc v mateřství (PPM) ?

Dotaz ze dne 30. 4. 2009 11:33.

Otázka

Dobrý den,prosím o vysvětlení významu části §32, odst.5 zákona 187/2006 Sb., o nem.poj.: „Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován.“

A ještě prosím o odpověď na otázku: než nastoupím na MD budu mít jako zaměstnanec odpracováno přes 2 roky (přesně 769 kal.dnů). Zároveň jsem OSVČ a podnikat budu dohromady víc než 1rok (přesně 387 kal.dnů), z toho budu mít placeno dobr.nem.poj. po dobu 183 kal.dny – je toto dostačující pro nárok na PPM jak ze zaměstnání tak z podnikání? Vím, že ze zaměstnání stačí mít splněnou podmínku 270 kal.dnů účasti na nem.poj. za posl.2roky. Jak je to v rámci podnikání? Stačí, že min 270 kal.dnů podnikám a splním podm. min. 180kal.dnů placení dobr.nem.poj.? – pokud ne, je možno zbývajících cca 90kal.dnů účasti na nem.poj. jakoby „vzít“ či „převést“ ze zaměstnání (jakoby ze dnů, ve kterých jsem byla účastna nem.poj.nad rámec 270ti dnů v posledních 2 letech)? Kdybych chtěla uplatnit nárok na PPM jen jako OSVČ - měla bych nárok za výše popsaných podmínek? Děkuji za odpověď, když jsem o nároku hovořila s úřednicí na své pobočce OSSZ vůbec se nezmínila o tom, že bych nárok na PPM jako OSVČ mít neměla, i když ví, jak dlouho platím dobr.nem.poj., jak dlouho podnikám atd.

Odpověď

Dobrý den, Vámi citovaný paragraf řeší situaci, kdy je nárok na PPM uplatňován z více pojištění. V podstatě říká, že Vám vznikne nárok na PPM z těchto pojištění, když splníte podmínky vzniku nároku v obou těchto pojištění. Pokud jej v jednom pojištění nesplníte, lze započíst dny z jiného pojištění, tedy dalšího pojištění, vedle těch pojištění, ze kterých nárok uplatňujete.

Domnívám se, že Vám nevznikne nárok na PPM ze zaměstnání a OSVČ. Podmínkou nároku na PPM ze samostatné výdělečné činnosti je 180 dnů pojištění OSVČ a zároveň splnění 270 dní účasti na pojištění. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak si nemocenské OSVČ hradíte jen 183 dnů. Sice jste byla účastna na pojištění, jelikož jste byla zaměstnána, tyto dny se však započítávají jako doba účasti pro nárok na PPM ze zaměstnání. Musela byste mít v té době vedle pracovního poměru a OSVČ ještě jiné pojištění, ze kterého by se daly dny započíst. Nebylo-li takové další nemocenské pojištění, nevznikne Vám nárok na PPM ze zaměstnání a zároveň z OSVČ. V této situaci si můžete vybrat, zda uplatníte nárok ze zaměstnání nebo SVČ. Za Občanskou poradnu Jižní Město, Květa Kudová