dotaz na usnesení o osvobození

Dotaz ze dne 1. 9. 2013 15:19.

Otázka

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, určitě máte nastudovaný insolvenční zákon, našel sem si vás na internetu, určitě jste viděli několik vzorů jak soud vydá usnesení o osvobození,hodně tam padne věta Osvobození se vztahuje i na ručitelé a jiné osoby , které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

co to pro nás znamená,??? , týká se to i například bývalou manželku (EXMANŽELKA), KTERÁ SICE SE NA NĚKTERÉ DLUHY PODÍLELA JAKO SPOLUDLUŽNÍK, ale do insolvence se nepřihlásila, podle té věty by se osvobození taky vztahovalo na ní???, mám pravdu je to tak?, můj insolvenční správce na to mi nedokázal odpovědět, pro to se tímto dotazem obracím na vás.

Předem děkuji za odpověď.

-- S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda by se Vaše budoucí osvobození od placení zbývající části pohledávek (tj. Vašich závazků) zahrnutých i nezahrnutých do insolvenčního řízení vztahovalo také na Vaši bývalou manželku.

Odpověď na Vaši otázku si dovolím nastínit na příkladu dvou situací, které by mohly nastat. Jde o to, jaké je postavení manželky.

1) Manželka coby spoludlužník společných dluhů

Na Vaši bývalou manželku nebo i případně na Vás by se obrátili věřitelé, u kterých jste si vzali závazek, jež jste podepsali oba dva. V tomto případě byste byl od jakéhokoliv dalšího placení osvobozen Vy (vycházím z předpokladu, že by došlo k úspěšnému osvobození soudem), Vaše bývalá manželka však bez dalšího ne. To v praxi znamená, že by po ní mohli věřitelé požadovat úhradu zbývající části dluhu, od kterého jste byl osvobozen.

Soudní praxe došla k tomu, že účinky osvobození lze vztáhnout i na druhého manžela, pakliže sice samostatně o oddlužení nežádal, ale fakticky se na oddlužení podílel. Pouze v tomto případě, by tedy bylo možné uvažovat o osvobození ve vztahu k manželce (neuvádíte, zda-li se manželka na oddlužení podílela, jako by sama byla v oddlužení či nikoliv).

2) Manželka coby věřitel

Nelze také vyloučit situaci, kdy by po Vás požadovala Vaše bývalá manželka, abyste jí uhradil nějaký závazek, např. z titulu vypořádání společného jmění, neplaceného výživného atd. V takovémto případě musíme zkoumat, zda-li šlo o pohledávku, která mohla být přihlášena do oddlužení či nikoliv. Pokud se manželka mohla přihlásit coby věřitelka se svojí pohledávkou na dlužné výživné a neučinila tak, osvobození se vztahuje i na takovou pohledávku.

Stejně tak se osvobození vztahuje na manželku, která má ohledně pohledávky, která byla (či mohla být) přihlášena, postavení ručitele či právo postihu (zjednodušeně řečeno situace, kdy by nešlo o originální pohledávku manželky, ale o pohledávku vzniklou v důsledku toho, že musela platit místo Vás).

Právě posledně zmiňované řeší Vámi citovaná věta, kterou jinak naleznete v ustanovení § 414 odst. 3 insolvenčního zákona. Pakliže dlužíte peníze osobě A, přičemž osoba B má postavení ručitele, má věřitel A možnost po ručiteli B požadovat, aby v případě Vašeho neplacení hradil za Vás. Ručitel B pak po Vás může požadovat, abyste mu uhradil, co za Vás musel uhradit původnímu věřiteli A. Ve výsledku tudíž ohledně jedné pohledávky odpovídáte věřiteli A co do částky, kterou ještě nikdo nezaplatil a ručiteli B co do částky, kterou zaplatil za Vás. Osvobození se vztahuje jak na původního věřitele A (původní závazek dlužníka), tak na ručitele B (závazek vůči ručiteli, který původní závazek plnil za dlužníka). Jen pro úplnost dodáme, že ručitel má samozřejmě cesty, jak dosáhnout uspokojení své pohledávky během oddlužení, aby výše uvedené nevyvolávalo dojem, že v případě oddlužení ručitel platí za dlužníka, ale sám nic (na rozdíl od původního věřitele) nedostane.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová a Ondřej Načeradský

Občanská poradna o. s. Společnou cestou