Dotaz

Dotaz ze dne 29. 12. 2018 05:14.

Otázka

Dobrý den, matka si na me ve 14 letech vzala paušál a jakou to v té době nezletilé dítě. Kdo nese zodpovědnost za dlužnou částku? A je to více jak 10 let a maminka je uz 4 roky po smrti. Díky

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém se zajímáte, kdo nese odpovědnost za dluh, který vznikl za Vaše jméno a době Vaší nezletilosti u mobilního operátora.

Až do nedávna byly dluhy, které vznikly nezletilým dětem u mobilních operátorů vymáhány po dětech, byť jejich vznik de facto zapříčinili jejich rodiče. V roce 2016 však Český telekomunikační úřad za podpory Veřejného ochránce práv vydal stanovisko, ze kterého vyplývá, že dluhy u mobilních operátorů, které dětem vznikly díky výše uvedenému způsobu, budou nyní vymáhány po rodičích více viz zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/rodice-nesmi-zadluzovat-sve-deti/

nebo zde: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.04/2017/obrazky/mz-2017-04.pdf

Ve svém dotaze uvádíte, se jedná o dluh, který je více jak 10 let starý. Zároveň doplňujete, že maminka již zemřela. Neuvádíte však, jak to s dotčeným dluhem vypadá dnes tj. zda je vymáhán, nebyl dosud vůbec řešen a to ani v dědickém řízení.

Pokud by již dotčený dluh byl vymáhán prostřednictvím exekučního řízení např. by Vám byly prováděny exekuční srážky z příjmu apod., je možné se zkusit bránit i nyní. V úvahu by stálo obrátit se na realizátory projektu www.detibezdluhu.cz, který se zaměřuje právě na obranu dětí/mladých lidí, kterým vznikly díky jednání jejich rodičů dluhy a zkonzultovat s nimi postup ve Vaší situaci. Kontaktní formulář naleznete zde: http://www.detibezdluhu.cz/nase-aktivity.aspx S pracovníky tohoto projektu můžete probrat, jaké jsou, dle jejich zkušeností, šance na zastavení již běžící exekuce vzhledem k současnému postoji Českého telekomunikačního úřadu.

V případě že tento dluh dosud nebyl vůbec vymáhán ani řešen v rámci dědického řízení, bylo by možné se v případě zahájeného řízení bránit námitkou promlčení. Tu je potřeba písemně uplatnit, co nejdříve po zahájení řízení.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou