Materská dovolenka a rodičovské príspevky

Dotaz ze dne 2. 12. 2015 20:23.

Otázka

Dobrý deň, Rada by som požiadala o vysvetlenie možností v mojej situácii. Pred materskou dovolenkou som pracovala 2,5 roka na HPP. Rodičovský príspevok som mala dohodnutý na 2 roky a rok navyše som ostala doma s dieťaťom bez žiadnych príspevkov. Po 3.roku dieťaťa mi skončila pracovná zmluva a v daný deň som sa prihlásila na ÚP (7.8.2015) Kým som si stihla nájsť nové zamestnanie som znova otehotnela a predpokladaný dátum porodu je v polovici května 2016. Na úrade sociálního zabezpečenia mi bolo zdelené,kedže nenastúpim do 180dní na materskú dovolenku, prídem o podporu v materstve. A na ÚP mi bolo zdelené, že výšku rodičovského príspevku si nebudem mocť regulovať a prvých 9.mesiacov budem poberať okolo 9000Kč a ďalšie mesiace až do 4.roku dieťaťa bude moj rodičovský príspevok necelých 4000Kč. Manžel je trvale zamestnaný už viac ako 8 rokov. Viete mi poradiť ako by moju situáciu zmenil fakt,že by som si našla na najbližšie mesiace brigádu alebo HPP? Je možné aby manžel na krátky čas nastúpil na rodičovskú dovolenku a tým by bolo možné zažiadať o vyšší rodičovský príspevok?

Vopred ďakujem za odpoveď a vysvetlenie . Prajem príjemný deň.

Odpověď

Dobrý den,

pokud tomu dobře rozumím, tak pracovní poměr Vám skončil 7.8.2015, od té doby jste evidovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Předpokládaný termín porodu máte stanoven na polovinu května 2016.

Peněžitá pomoc v mateřství (lidově "mateřská", dále jen PPM) je dávka nemocenského pojištění a tudíž ji může pobírat především žena, která je účastna tohoto pojištění (např. z důvodu zaměstnání v pracovním poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná apod.) a která byla účastna pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM alespoň 270 kalendářních dnů. Z toho vyplývá, že jednou ze základních podmínek pro nárok na tuto dávku je trvající účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM (tj. 6 až 8 týdnů před porodem) nebo nástup na PPM do 180 dnů po skončení účasti na nemocenském pojištění (tj. po skončení pracovního poměru). V případě nástupu na PPM do 180 dnů po skončení účasti na pojištění je zároveň vyžadováno, aby zaměstnankyně ukončila účast na nemocenském pojištění (aby skončil pracovní poměr) již v době těhotenství.

Ve Vašem případě jednak nesplňujete podmínku skončení pracovního poměru v době těhotenství (dle Vašich slov jste otěhotněla až po skončení zaměstnání), navíc od skončení pracovního poměru do nástupu na PPM uběhne více jak 200 kalendářních dnů. Abyste měla nárok na PPM, musela byste nastoupit na PPM buď za trvání pracovního poměru nebo po jeho skončení v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 180 kalendářních dnů a pokud zaměstnání trvalo kratší dobu jak 180 dnů, pak ochranná lhůta činí tolik dní, kolik trvalo zaměstnání (např. pracovní poměr trval 60 kalendářních dnů, ochranná lhůta je také 60 kalendářních dnů). Ochranná lhůta běží z pracovního poměru, nikoli z pracovního poměru malého rozsahu a nikoli z dohody o provedení práce. Další podmínkou, kterou je třeba splnit, je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů za poslední dva roky před nástupem na PPM. Pokud budete na PPM nastupovat přibližně na začátku dubna, pak byste mohla tuto podmínku splnit díky zaměstnání, které trvalo do 7.8.2015.

Pokud byste neměla nárok na PPM, přestože byste v době nástupu na PPM byla zaměstnaná (nebo do 7 dnů od skončení zaměstnání) a bylo Vám hrazeno nemocenské pojištění, mohla byste v souvislosti s porodem pobírat dávku "nemocenské v souvislosti s porodem". Lékař by Vás uznal práce neschopnou 6 týdnů před očekávaným dnem porodu (je však třeba lékaři doložit, že nemáte nárok na PPM) a pracovní neschopnost ukončil 6 týdnů po porodu.

Od narození dítěte je možné za splnění podmínek pobírat rodičovský příspěvek v celkovém rozsahu 220 000 Kč s rozložením jednotlivých měsíčních dávek na 4 roky. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině (nezáleží, zda Vám nebo Vašemu manželovi) lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Nárok na volbu výše rodičovského příspěvku je tedy možné doložit splněním podmínek u otce, není třeba, aby otec nastupoval na rodičovskou dovolenou, pouze úřadu práce doloží výši svého denního vyměřovacího základu od ČSSZ. Podrobnější informace najdete na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp .

Pokud ani u jednoho z rodičů není možné stanovit denní vyměřovací základ pro účely PPM (v podstatě to znamená, že nebyl nemocensky pojištěn), pak zpravidla matka pobírá rodičovský příspěvek v základní výměře, tj. v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte (celkem 220 000 Kč).

Pokud byste před PPM nastoupila do zaměstnání, nebude to mít vliv na nárok na rodičovský příspěvek, ale může to mít vliv na možnost zvolit si výši rodičovského příspěvku a délku jeho pobírání. A to v případě, že byste dosáhla takového příjmu, že by Váš denní vyměřovací základ byl vyšší než u Vašeho manžela.

V případě potřeby můžete svoji konkrétní situaci konzultovat na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu Společnou cestou