musim se registrovat na UP když jsem inv.duchodkyně?

Dotaz ze dne 24. 10. 2012 14:18.

Otázka

Dobrý den,ráda bych se zeptala,když mám částečný inv.duch.2 st.a momentálně nemám práci,musim se registrovat na uřadu práce?nebo nejsem povinná když už jako za duchodkyni za mně pojištění hradí stát z titulu invalidity.Děkuji za odpověd..

Odpověď

Dobrý den,

registrace na úřadu práce není povinná nikdy, nicméně může být pro někoho více či méně "nutná", jelikož s registrací na úřadu práce jsou spojeny různé důsledky.

Záleží tedy na tom, co od registrace na úřadu práce očekáváte.

Zdravotní pojištění za Vás, jak uvádíte, platí stát na základě pobírání důchodu, takže je samozřejmě nesmysl registrovat se kvůli tomu, aby za Vás hradil zdravotní pojištění stát z titulu registrace na úřadu práce.

Z hlediska důchodového pojištění Vám pobírání invalidního důchodu II. stupně nezakládá tzv. náhradní dobu důchodového pojištění (tento účinek má až invalidní důchod III. stupně), jedním z důvodů pro registraci na úřadu práce by tudíž mohlo být to, že byste chtěla získat náhradní dobu důchodového pojištění (typicky pro následný nárok na starobní důchod). Doba registrace v evidenci úřadu práce totiž může být uznána jako náhradní doba důchodového pojištění, nicméně pouze v omezeném rozsahu - doba evidence na Úřadu práce, po kterou Vám již nenáleží podpora, může být za celý Váš život započítána jako náhradní doba důchodového pojištění pouze v rozsahu tří let, přičemž z těchto tří let smí maximálně jeden rok připadat na dobu před dosažením 55 let věku.

Nemocenského pojištění je navázané na výdělečnou činnost, takže registrace na úřadu práce Vám účast na nemocenském pojištění nezaloží.

Důvodem k registraci na úřadu práce by samozřejmě mohlo být pobírání podpory v nezaměstnanosti, ale neuvádíte žádné informace, na jejichž základě by bylo možné posoudit, zda-li byste na podporu mohla mít nárok.

Dále si lze představit, že byste se zaregistrovala na úřadu práce za účel získání pomoci s hledáním zaměstnání. Na samotné vyhledávání nabídek pracovních míst úřad práce nepotřebujete, ale podle situace lze s úřadem práce řešit, vyslání na rekvalifikační kurz, který by zlepšil Vaše šance na uplatnění na trhu práce. Vyloučeny nejsou ani finanční pobídky pro zaměstnavatele na vytvoření pro Vás vhodného pracovního místa, či pro to, abyste mohla zahájit samostatnou výdělečnou činnost.

Nakonec nelze opomíjet skutečnost, že registrací na úřadu práce dokládáte, že se snažíte najít si práci, což můžete potřebovat pro případné získání sociálních dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi (pokud by jejich pobírání pro Vás bylo vzhledem k celkové Vaší situaci aktuální).

V případě potřeby svůj dotaz dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.