RP a příspěvek na péči

Dotaz ze dne 8. 1. 2008 20:44.

Otázka

Dobrý den, pobírám na čtyřletou dceru příspěvek na péči, dále na dvouletou dceru rodičovský příspěvek. Je pravda, že od ledna 2008 musím rodičovský příspěvek pobírat na starší dceru, která je dlouhodobě těžce zdravotně postižená, tedy, že má přednost zdravotní postižení před tím, že druhá dcera je nejmladší dítě v rodině? děkuji za odpověď. d. k.

Odpověď

Dobrý den,

tuto otázku řeší ustanovení § 30 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře. Zatímco v běžných případech náleží příspěvek v případě péče o nejmladší dítě, v případě péče o takto postižené dítě náleží příspěvek v základní výměře i tehdy, pokud by za péči o nejmladší dítě náležel příspěvek pouze ve snížené výměře, anebo by nárok na nejmladší dítě nenáležel. Dle zákona tak není vyloučeno, aby bylo pečováno o postižené dítě a zároveň se pobíral na nejmladší dítě příspěvek ve zvýšené výměře.

Formulář žádosti o rodičovský příspěvek Vás při vyplňování bude poměrně dobře vést. V úvodu části B naleznete v druhém bodě poučení uvedeno, že postižené dítě do sedmi let věku, které není nejmladší, uvádíte v této části pouze v případě, že nejmladší dítě v rodině nezakládá nárok na rodičovský příspěvek nebo na něj náleží rodičovský příspěvek ve snížené výměře (v ostatních případech tedy uvádíte v části B nejmladší dítě).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.