Výplata podpory po mateřské dovolené

Dotaz ze dne 16. 3. 2011 19:33.

Otázka

Dobrý večer, chci se zeptat na výši podpory po mateřské dovolené. V dubnu tohoto roku bych se měla vrátit do zaměstnání po 3letech MD.Bohužel syn nastupuje do mateřské školy až v září,tudíž do zaměstnání nastoupit nemohu.Zaměstnavatel chce abych podala výpoveď dohodou.Chci se zeptat jaká bude výše podpory,a zda se bere v úvahu,že jsem před MD pracovala? Ptala jsem se na pracovním úřadě,ale bohužel co osoba to jiná odověď. Děkuji moc za Vaší odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

základní věcí, kterou musíme v této situaci zkoumat, je doba důchodového pojištění, které jste získala během posledních tří let. Pokud byste během těchto tří let získala výdělečnou činností alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění (musí jít skutečně o "dobu", nestačí "náhradní doba" či pouhá účast na důchodovém pojištění), nebylo by v zásadě co řešit a podpora by se Vám počítala z průměrného výdělku z posledního zaměstnání. Tato "normální podpora" se přiznává ve výši: první dva měsíce 65 % průměrného výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného výdělu a pátý měsíc 45 % průměrného výdělku. Zároveň je stanoven maximální strop, nad který nelze podporu přiznat. V součastnosti to je 13 528 Kč.

Problém však představuje skutečnost, že pravděpodobně za dobu posledních tří let těchto 12 měsíců doby důchodového pojištění mít nebudete. V takovéto situaci úřady práce zkoumají, co bylo Vaší poslední činností před registrací na úřadě práce a pokud dojdou k závěru, že šlo o péči o dítě (tzv. náhradní doba zaměstnání), přiznají Vám pouze podporu počítanou zvlástním postupem s průměrné mzdy v národním hospodářství. Důraz zde musíme klást na "počítanou ZVLÁŠTNÍM postupem", jelikož ve skutečnosti jde o diametrálně jinou podporu, než jaku by člověk pobíral, pokud by měl průměrný výdělek. Tato zvláštní podpora v roce 2011 vychází na: první dva měsíce 3 499 Kč, třetí a čtvrtý měsíc 2 799 Kč, pátý měsíc 2 566 Kč (osoby do 50 let mohou pobírat podporu 5 měsíců). Z hlediska podpory by proto bylo pro Vás výhodnější, pokud byste se alespoň na chvíli vrátila do zaměstnání. Zákon není v tomto ohledu konkrétnější, takže dle našeho názoru by měl postačovat návrat byť třeba i jen na jeden den, ale některé úřady práce mají odlišnou praxi. Proto doporučuji zeptat se přímo na místně příslušném úřadě na místní praxi. Pokud by měli přijatelné požadavky (např. "alespoň týden"), je jednodušší jim vyhovět, než se následně odvolávat či soudit.

Od 1.1.2011 máme dále v zákoně další novinku: dojde-li ke skončení pracovního poměru dohodou (předpokládám, že u Vás má jít o "dohodu", jelikož nic jako "výpověď dohodou" z právního hlediska neexistuje - buď může jít o výpověď, nebo může jít o dohodu, ale je vyloučeno, aby šlo o obojí zároveň), bude úřad práce zkoumat z jakého důvodu k uzavření dohody došlo. Pokud zjistí, že zaměstnanec na dohodu přistoupil, ačkoliv k tomu neměl vážný důvod, přizná podporu v nižší částce (po celou dobu se pobírá jen částka odpovídající pátému měsíci pobírání podpory). Dle mého názoru by měl úřad práce akceptovat, že Vám absence volné kapacity ve školce neumožňuje návrat do zaměstnání, ale opět jde o věci právem takto konkrétně neupravené, takže záleží na posouzení úřadu (v případě potřeby se opět doporučuji zeptat přímo u místně příslušného úřadu, jaké důvody podle místní praxe považují za "vážné").

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.