mám nárok na tříletou mateřskou?

Dotaz ze dne 4. 1. 2011 19:29.

Otázka

Dobrý den,13.9.2011 mi končí tříletá mateřská.Chtěla bych se zeptat,kdybych teď otěhotněla a dejme tomu,že v září by se mi narodilo miminko,mněla bych nárok na tří letou variantu?Zaměstnavatel už se mnou pracovní poměr ukončil,jsem vedena na UP.Děkuji

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém sdělujete, že Vám 13. 9. 2011 skončí tříletá mateřská. Zajímá Vás, jak by se Vaše situace vyvíjela v případě dalšího těhotenství.

Nejprve je důležité si uvědomit rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená je poskytována ženě, která je zaměstnaná (nebo je v ochranné době) obvykle 6 - 8 týdnů před porodem a 22 týdnů po porodu. Na mateřskou dovolenou většinou plynule navazuje rodičovská dovolená, ta se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do dovršení 3 let věku dítěte.

Dále si je třeba uvědomit rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a dávkami. Peněžitá pomoc v mateřství se může, ale nemusí překrývat s mateřskou dovolenou a u rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené už můžeme mluvit o naprosté nezávislosti.

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že v současné době nejste již na mateřské ani na rodičovské dovolené a jste v roli nezaměstnané osoby pečující o dítě do 4 let věku, která pobírá rodičovský příspěvek.

Zároveň si dovoluji upozornit, že v případě kdy pečujete o dítěte do 4 let je za Vás hrazeno zdravotní pojištění státem a zároveň je Vám tato doba počítána "na důchod" tj. jste účastna důchodového pojištění (tzv. náhradní doba). Z pohledu zdravotního a důchodového pojištění tedy není nezbytně nutná evidence na úřadu práce.

A nyní již k Vaší otázce, zda byste měla nárok na volbu čerpání tříleté varianty rodičovského příspěvku. Zkusím nastínit možné varianty vývoje Vaší situace.

Předpokladem pro možnost volby mezi variantami je čerpání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského spojeného s porodem.

Pokud by se Vám podařilo být před dalším porodem zaměstnaná na základě pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti v rozsahu zakládajícím účast na nemocenském pojištění (předpokládaná delka trvání alespoň 15 dní, výdělek alespoň 2000 Kč), mohla byste čerpat nemocenskou v rámci rizikového těhotenství (bude-li k tomu medicínský důvod) či nemocenské spojené s porodem (poskytuje se automaticky 6 týdnů před porodem a 6 po porodu). Pro možnost čerpat nemocenskou je důležité, aby nástup na nemocenskou proběhl během trvání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění, či v tzv. ochranné době (7 kal. dní od skončení pojištění). Následné skončení pracovněprávního vztahu (ve zkušební době, jelikož byl sjednán na dobu určitou) již až na výjimky neznamená ukončení výplaty nemocenské. Přiznání nemocenské v souvislosti s porodem Vám samo o sobě umožňuje zvolit si čerpání rodičovského přípěvku ve variantě do tří let věku dítěte.

V případě že byste ke dni nástupu na druhou peněžitou pomoc v mateřství (nastoupit lze mezi počátkem osmého a šestého týdne před očekávaným termínem porodu) splnila podmínku 270 dnů účasti na nemocenském pojištění za poslední 2 roky, a zároveň by nástup připadl buď na dobu pojištění (viz. předchozí výklad) nebo do ochranné doby (ta se zde počítá jinak než u nemocenské - viz. další výklad) opět máte možnost zvolit si tříletou variantu čerpání již jen na základě skutečnosti, že Vám byla přiznána peněžitá pomoc v mateřství. Pokud by Vaše "mateřská" dosáhla nejméně 380 Kč za kalendářní den, mohla byste navíc volit mezi všemi variantami čerpání rodičovského příspěvku tj. i do 2 let věku dítěte. Jak je to zde s ochranou dobou? Pro účely peněžité pomoci v mateřství se použije jiná délka ochranné doby, pakliže v době skončení pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění již budete těhotná. Ochranná doba zde může činit až 180 kalendářních dní, pakliže alespoň tak dlouho trvala Vaše poslední účast na pojištění (30 dní dlouhý pracovní poměr = 30 dní ochranné doby, 300 dní dlouhý pracovní poměr = 180 dní ochranné doby ). Podrobné informace o jednotlivých variantách čerpání rodičovského příspěvku naleznete na http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/137

Jestliže by se Vám nepodařilo nastoupit v době před porodem do zaměstnání, je možné také využít varianty, uvedené v § 32 odst. 1, písm.e), která umožňuje, aby peněžitou pomoc v mateřství čerpal otec dítěte nebo manžel matky, která dítě porodila. Předpokladem je, že otec dítěte či manžel ženy, která dítě porodila, splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství viz výše. A dále že o tomto sepsal dohodu s matkou dítěte. Dohoda musí být písemná a musí obsahovat úředně ověřené podpisy. Otec dítěte či manžel matky, která dítě porodila, může peněžitou pomoc v mateřství čerpat až od 7. týdne po porodu. Pro úplnost dodávám, že nikde není stanovena minimální délka, po kterou by otec musel peněžitou pomoc v mateřství pobírat. Následně má otec možnost (v danou dobu na něj musí být napsán rodičovský příspěvek) provést volbu varianty rodičovského příspěvku (platí zde stejná pravidla - pro volbu varianty do tří let věku dítěte stačí skutečnost, že měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství bez ohledu na její výši). I když rodičovský příspěvek bude po nějakou dobu psán na otce, můžete o dítě pečovat Vy a otec může beze změny pokračovat ve výdělečné činnosti (přerušit výdělečnou činnost je nutné jen po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství). V budoucnu lze provést změnu osoby pobírající rodičovský příspěvek a volba délky čerpání rodičovského příspěvku se nebude měnit.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Křížová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou