invalidní důchod

Dotaz ze dne 10. 11. 2010 09:50.

Otázka

Má výše ID 2.stupně vliv na vyplacení dávky příspěvku na bydlení?

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda výše důchodu pro invaliditu 2. stupně má vliv na vyplacení přípěvku na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, která je vyplácena měsíčně. Základní podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravuje § 24 zákona o státní sociální podpoře, jehož celé znění naleznete na http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/cele-zneni/ Při posuzování, zda má žadatel nárok na přiznání výše uvedeného příspěvku se zjišťuje, zda je vlastníkem nemovitosti nebo nájemcem, zda je v bytě hlášen k trvalému pobytu, dále výše náklady na bydlení a rozhodné příjmy. U této dávky se pro účely zjištění nároku na dávku posuzují příjmy všech osob, které mají na dané adrese hlášený trvalý pobyt (není ale podmínkou, aby zde bydleli).

Ohledně důchodu pro invaliditu 2. stupně platí, že je řazen mezi příjmy, které jsou posuzovány při zjišťování nároku na přípěvek na bydlení. V praxi se tedy skutečně může stát, že případná změna výše invalidního důchodu může ovlivnit nárok na výplatu tohoto přípěvku. Zda tomu tak je i ve Vašem případě můžete zjistit na oddělení dávek státní sociální podpory, které lze najít "pod" úřady práce. V Praze jsou obvykle "pod hlavičkou" úřadu práce, fakticky ale často sídlí v budově místně příslušného městského úřadu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Křížová Občanská poradna o. s. Společnou cestou