OSVČ při rodičáku

Dotaz ze dne 23. 9. 2010 21:57.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz. Od nového roku bych měla být OSVČ, jak je to s rodičovským příspěvkem? Musím jít nahlásit na sociálku, že mám živnost, a zruší mi příspěvek? Děkuji moc za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den,

z hlediska rodičovského příspěvku není podstatné, zda a případně jakou výdělečnou činnost vykonáváte, ale jakou péči poskytujete či zajišťujete nejmladšímu dítěti v rodině. Odejmutí rodičovského příspěvku tudíž nehrozí na základě skutečnosti, že jste se stala OSVČ, ale např. kvůli tomu, že dítě umístíte do školky na delší dobu, než jaká je v době pobírání příspěvku přípustná.

Zákon nehovoří zcela jednoznačně, zda máte či nemáte povinnost oznámit výkon samostatné výdělečné činnosti (podle mého právního názoru tuto povinnost nemáte), ale osobně doporučuji tuto skutečnost nahlásit. Lidově řečeno "tím nemáte co zkazit" a můžete tak předejít nejen tomu, že si Váš úřad práce vyloží zákon jinak (někdy jsou dost značné rozdíly v aplikační praxi), ale i tomu, že se k úřadu donese informace o Vašem podnikání jinak a pak začnou prověřovat, zda-li nezanedbáváte péči o dítě. Skutečnost, že rodič cítí potřebu oznámit úřadu, že i po dobu jeho SVČ bude péče o dítě řádně zajištěna, svědčí o tom, že rodič bere úřad vážně a zpravidla prospívá bezproblémovým vztahům s úřadem.

Na závěr upozorním, že jsem zde hovořil o rodičovském příspěvku a neřeším hlášení příjmů pro účely dávek, které se vyplácí na základě rozhodného příjmu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.