rodičovský příspěvek

Dotaz ze dne 10. 8. 2010 09:56.

Otázka

dobrý den ,poprosila bych o informaci ohledně vyplacení posledního rodičovského příspěvku...syn má 30.8 2010 4 roky,vím že se vyplácí zpětně..ale dostanu celou částku ještě v září,když je narozený právě koncem měsíce? děkuji s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

poslední platbou rodičovského příspěvku bude skutečně platba za srpen vyplácená v září. Ke krácení rodičovského příspěvku nedojde. Z hlediska dávky se zkoumá pouze to, v jakém měsíci se dítě narodilo, nikoliv to, zda se narodilo 1. nebo 31. dne. tohoto měsíce.

Toto může na první pohled působit tím dojmem, že děti narozené v první polovině měsíce jsou ve výhodě, ale je si potřeba uvědomit, že se rodičovský příspěvek tímto způsobem chová jak ohledně měsíce, kdy dítě dovrší příslušný rozhodný věk (2,3,4,7,10,15), tak ohledně měsíce, ve kterém se dítě narodí, či ve kterém skončí pobírání peněžité pomoci v mateřství. Rodičovský příspěvek se tedy chová "spravedlivě" a někomu připočte větší část měsíce na začátků a někomu na konci.

V praxi lze nicméně "tratit" v důsledku pravidel souběhu dávek. U souběhu peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku se vyplácí rodičovský příspěvek maximálně jako dorovnání do výše rodičovského příspěvku, takže pokud dítěti narozenému na začátku měsíce vychází ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (PPM) rovněž na začátek měsíce, získá v posledním měsíci relativně nízkou částku na PPM, která mu umožňuje získat za dotčený měsíc dorovnání do rodičovského příspěvku a v posledním měsíci se mu pak "dopočítává" delší část měsíce. Naopak dítě, které se narodilo na konci měsíce a kterému vychází konec čerpání peněžité pomoci v mateřství rovněž na konci měsíce může tratit, jelikož je PPM natolik vysoká, že se mu v daném měsíci již na rodičovském příspěvku nic nedoplácí a v posledním měsíci mu pak bude dopočtena pouze krátká (či žádná) lhůta. Systém v tomto ohledu není absolutně "spravedlivý", jelikož celková výše dávky záleží do určité míry na náhodě (datum narození, doba čerpání PPM), ale jde o jev v právním systému celkem běžný, jelikož usilovat vždy o absolutní "spravedlnost" vede někdy k zcela neadekvátně složitým právním konstrukcím.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanksá poradna o.s. Společnou cestou.