co po mateřské

Dotaz ze dne 19. 3. 2010 14:56.

Otázka

Dobrý den, 22.3. mi skončí RD. V předchozím zaměstnání jsme již domluveni, že k tomuto datu ukončíme dohodou pracovní poměr. Chci se zeptat, z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti a pokud bych pracovala byť i jediný den v tomto předešlém zaměstnání t.j. pracovní poměr ukončila 24.3. zda by se mi podpora počítala z tohoto zaměstnání.

Odpověď

Dobrý den,

pokud je nám známo, není výkladová praxe úřadů práce jednotná. Dle našeho právního stanoviska pro výpočet podpory v nezaměstnanosti postačuje, pakliže po skončení rodičovské dovolené získáte v dotčeném zaměstnání byť třeba jen jeden den doby důchodového pojištění. Nelze však vyloučit, že místně příslušný úřad práce bude zastávat jiné výkladové stanovisko. Lze se doporučit informovat na dotčeném úřadě a pokud to nebude představovat závažnější překážku, vyhovět jejich představě o podmínkách, za kterých získáte nárok na takovouto podporu v nezaměstnanosti. Pakliže bude úřad zastávat těžko splnitelné stanovisko (slyšeli jsme např. i o dosti absurdním stanovisku, že byste po skončení dovolené musela pracovat celých 12 měsíců), doporučuji si zařídit skončení pracovního poměru tak, abyste měla alespoň jeden den doby důchodového pojištění a proti rozhodnutí úřadu práce se následně odvolat.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.