Postup úřadů

Dotaz ze dne 15. 9. 2009 22:22.

Otázka

Dobrý den, chci Vás moc poprosit.Vrátila jsem se ve svých 35 ještě do denního studia na VŠ. Živil mě přítel,sama jsem si platila pojištění. Odpromovala jsem,ale ve svém oboru marně hnedám práci. Přihlásila jsem se na ÚP, kde mi hradí pojištění,ale nevznikl mi prý nárok na podporu,protože jsem v posledních letech/6 let/ nepracovala,byla jsem oficiálně osoba bez zdanitelných příjmů a chodila do školy /ovšem bylo mi nad 26 let,bez jakýchkoliv výhod/. Jsem teď bez partnera,bez práce a příjmu. Byla jsem na sociálním odboru,kde mi sdělili,že mi nemohou vyplatit žádné dávky,že je zbytečné něco vyplňovat,protože jsem dle katastru majitelkou nemovitosti - ovšem rozestavěného bytu,o nějž se soudím s developerskou firmou,jde o vleklý spor. Podle sociálky mám na účtě peníze-ano, mám,ale je to doplatek za byt,který odmítám doplatit staviteli bytu,protože se soudím o nekvalitu výstavby. Nejde o prostředky na mé osobní výdaje,sama mám sotva na chleba.Vystudovala jsem specifický obor,který mě baví,ale je nesnadné najít místo.Mám obživu jen z brigád,mytí záchodů atd. Prosím,je postup úřadů správný? Nezlobte se,že píši mailem. Děkuji Vám moc.

Odpověď

Dobrý den, na základě uvedených skutečností předpokládám, že řešíte nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky se poskytují osobám a rodinám, jejichž příjem nepokryje základní potřeby a není možné si příjem zvýšit (prací, prodejem nebo jiným využití majetku, uplatněním práv). Při posuzování nároku na tyto dávky se opravdu zohledňuje majetek (celkové sociální a majetkové poměry tj. hodnota movitého a movitého majetku) žadatele. Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení (zkoumá, zda nemá příliš „luxusní bydlení“ a mohl by bydlet levněji např. v nájmu). Pakliže by daná nemovitost tuto podmínku nenaplňovala, možnost využití prodeje nebo jiného využití nemovitého majetku posuzuje, až po uplynutí 3 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého majetku se posuzuje, až po uplynutí 6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. Pokud jde o prostředky na účtu, půjde o to, přesvědčit orgán pomoci v hmotné nouzi o tom, že tyto prostředky nemůžete využívat (soudní spor). Vše bude spočívat na uvážení tohoto orgánu (zda můžete svůj majetek využít k uspokojení svých potřeb a zda lze po Vás žádat prodej bytu). Nicméně orgán pomoci v hmotné nouzi může Vaši žádost zamítnout ihned na základě §3 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi tj. že Vaše celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že Vám mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat. Úřad rozhodne, že tyto prostředky můžete použít, že byt můžete prodat, že máte jak získat prostředky k uspokojení svých potřeb. Je obtížné posuzovat, kde je dělící čára, za kterou již nelze po osobě požadovat, aby prodala byt apod. Doporučovala bych žádost o dávky zkusit podat. Pakliže nebudete souhlasit s rozhodnutím úřadu, lze podat proti rozhodnutí odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů k orgánu, který rozhodl. Pokud tento nevyhoví odvolání, předá jej odvolacímu orgánu (sociální odbor krajského úřadu). Odvolací orgán, může dospět k jinému názoru, ale může rozhodnutí také potvrdit. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou