rodičovská dovolená

Dotaz ze dne 5. 9. 2007 09:34.

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to bude od ledna 2008 s rodičovskou dovolenou, zda si skutečně musím vybrat, jak dlouho budu se synem doma a jak to bude s rodiči dětí, kterým jsou už např. 2 roky a více? Já mám syna 6 neděl, ale kamarádka má chlapečka 18 měsíců a také neví co ji čeká...Děkuji za odpověď, Barbora.

Odpověď

Dobrý den,

návrh novely zákona o státní sociální podpoře je v současné době předložen ke schválení Senátu ČR, není proto jisté, zda k 1.1.2008 vstoupí v platnost a účinnost. Pokud bude 1.1.2008 účinný, bude rodičovský příspěvek (dále RP) možné pobírat ve třech variantách: Rychlejší čerpání - po peněžité pomoci v mateřství (dále PPM) náleží rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře do 24 měsíců věku dítěte (11.400,-) Klasické čerpání - po peněžité pomoci v mateřství náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte (7.600,-) Pomalejší čerpání - po peněžité pomoci v mateřství nebo od narození dítěte (v případě, že na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl ženě nárok) náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte (3.800,-)

Rodič pobírající peněžitou pomoc v mateřství (tj. do 22 týdne po porodu), bude mít možnost zvolit si rychlejší, nebo klasické čerpání RP. O rychlejší čerpání může požádat rodič, pokud výše PPM dosahovala alespoň 380,- Kč denně, a musí tak učinit při ukončení čerpání PPM. V 21. měsíci věku dítěte má rodič možnost rozhodnout se o klasické, nebo pomalejší čerpání. Pokud se nerozhodne a nepožádá o klasické čerpání, bude mu vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání. Bude-li dítě k 1.1.2008 mladší 22 týdnů, může rodič po čerpání PPM zvolit některou z výše uvedených variant. Bude-li dítě k 1.1.2008 starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, bude rodič podle našeho názoru automaticky pobírat základní výměru (ve 21 měsíci si může zvolit klasickou nebo sníženou výměru). Bude-li dítě k 1.1.2008 starší 21. měsíců a mladší 3 let věku bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře do 4 let věku dítěte. Bude-li dítě k 1.1.2008 starší 3 let, bude rodič pobírat RP ve snížené výměře.

Vybraná možnost čerpání je již nezměnitelná a nelze uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

Za Občanskou poradnu JM Kateřina Čočková