výpočet podpory v nezaměstnanosti

Dotaz ze dne 26. 3. 2009 08:41.

Otázka

prosim o odpoved :z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti u OSVČ.

Odpověď

Dobrý den, u uchazeče, který naposledy před zařazením do evidence vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období (3 roky pře zařazením do evidence) přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% vyměřovacího základu. Výše podpory v nezaměstnanosti je omezená. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání: a) do 50 let věku 5 měsíců, b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, c) nad 55 let věku 11 měsíců. Za Občanskou poradnu Jižní Město, Květa Kudová